Yazar: 13 Mayıs 2016

Uygun Site Tasarımı

Ankara Web Tasarım  70- Kitlelerde ebat küçülme tadilatları, kot tadilatları, çatıya çıkış merdiveni,oturtma çatı yapılması ve iptali, bina girişi, merdiven sahanlığı, asansör kulesindeki küçülme, cephelerindeki kapı, pencere ve balkon küçülmeleri, yapının ısı korunma şartları bakımından durumunu değiştirmemek amacı ile kapı, pencere büyümeleri, kömürlük, kapı ve kalorifer dairesi, bahçe duvarı, bahçe tanzimi ve otopark tadilatı Uygun Site Tasarımı (Otopark Yönetmeliği hükümleri saklı kalınmak koşulu ile) gibi binanın müşterek mahallerinde yapılacak tadilatlar, ruhsatnameye tabi olmadan, kat maliklerinin ve proje müellifinin muvafakatına bağlı olarak proje üzerinden onaylanır. Binanın mekanik tesisatı, elektrik ve asansör tesisatının değişmesine neden olacak değişikliklerde, yeni tesisat projelerinin aranması zorunludur. Ayrıca ruhsatname tanzim edilmez.

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEKİ DAHİLİ TADİLATLAR (HACİM VE ALAN BİRİMİ OLARAK HERHANGİ BİR ARTIŞ OLMAMAK KAYDIYLA) RUHSATA TABİ OLMAYIP bağımsız bölüm malikinin tapusu ile birlikte dilekçe ile müracaatı Uygun Site Tasarımı halinde proje üzerinde onaylanır.

Yukarıdaki tüm tadilatların binanın niteliğini bağımsız bölüm adedini değiştirmemek, betonarme ve statik açıdan sakınca teşkil etmemesi ve imar mevzuatı ve de imar yönetmeliği hükümlerine aykırı olmaması gerekmektedir.” şeklindedir.

  • Yine, aynı yönetmeliğin 18/e. Ankara Web Tasarım si uyarınca;

“ Yapılarda derz, baca, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, yağmur borusu, saçak, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, duvar kaplaması, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri, çatı onarımı ve kiremit aktarılması ile bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemi ile tesisat projelerini (mekanik ve elektrik ) etkilemeyen, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılan, diğer bağımsız bölüm ve ortak alanları etkilemeyen, kullanım amacını değiştirmeyen bölme duvarı kaldırılması, yerinin değiştirilmesi veya yeni bölme duvarı yapılması, iç pencere veya iç Uygun Site Tasarımı kapı yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi veya birbirlerine tahvil edilmesi gibi işlemlerBASİT TAMİR VE TADİL İŞLEMLERİ OLUP, RUHSATA TABİ DEĞİLDİR.   

 

                                    Ankara Web konusu tadilat da, yukarıdaki mevzuat ışığında anlaşılacağı üzere ruhsata tabi olmayan işlerdendir. Keşif yapıldığında açıkça anlaşılacaktır ki; gömme balkon şeklinde olan balkona açılan mutfak kapısının yerinin değiştirilmesinden ibaret olan tadilat, taşınmazın kullanım alanını değiştirmediği (artırmadığı) gibi bu işlem için ruhsat alınması da gerekli değildir. Bu nedenle,  Ankara Web konusu idari işlemlerin iptali gerekmektedir.