Yazar: 14 Mayıs 2016

Kurumsal Web Tasarım Firması

Bu esnada ise, Japon firması için üretilen ve tesise depolanmak üzere getirilen test kanadı parçalarının çok az miktarda kısmı, aynı zamanda tesis içerisinde dolgusu yapılan havuzlara konan dolgu molozlarının içine de karışmış ise de, söz konusu kanat parçalarının, resmi raporlarla da açıklandığı üzere İnternet  Sitesi  Ankara ye zarar veren herhangi bir yönünün olmaması, zaten içine konduğu havuzların da tamamen İnternet  Sitesi  Ankara den izole edilmiş ortam olması, bu nedenle, bu şekilde Web Sitesi  Ankara ların izole havuzların içerisinde kalacak olan ve üzerine beton ile kaplanacak olmasının, bir anlamda Web Sitesi  Ankara  depolamak/bertaraf etmekle aynı sonucu doğuracak olması; nedeniyle, dolgu malzemesinin içinde kalabileceği/dolgu malzemesinin ayıklanmasına gerek olmadığı o dönemde Şirketin tüm işlerinden sorumlu başkan vekili olan ihbarda bulunan Web Tasarım Ankara  tarafından Ankara Web Tasarıme bizzat rapor edilmiştir. Kaldı ki, anlaşılanın aksine, söz konusu Web Sitesi  Ankara  maddelerin, tarafımızca anılı havuzlarda saklanması/depo edilmesi söz konusu olmayıp; salt havuzların Kurumsal Web Tasarım Firması molozla doldurulması esnasında birkaç parça kompozit parçası molozların içerisine karışmış olabilir.

Nitekim, Sayın Başsavcılığınızın talimatı üzerine yapılan arama neticesinde, sondajı gerçekleştirilen 3 adet havuzdan sadece bir tanesinden birkaç parça kompozit parça çıkmış olması da, bu alana Web Sitesi  Ankara  depolamak gibi bir kastının olmadığının en açık göstergesidir.(Anılı fosfat havuzlarının Ankara Web Tasarım Şirket Ankara Web Tasarım-Enerji tarafından doldurulup, üstlerinin kapatıldığına dair fotoğraf aşağıda sunulmaktadır)

O halde, TAMAMEN İNTERNET  SİTESİ  ANKARA DEN İZOLE EDİLMİŞ Ankara Web Tasarım OLAN; yani, TOPRAĞA/SUYA/HAVAYA TEMASI/BAĞLILIĞI BULUNMAYAN; BETONARME VE İZOLE NİTELİKTEKİ FOSFAT HAVUZLARININ İÇİNE KOYULAN DOLGU MALZEMESİNİN İÇERİSİNE KARIŞAN KOMPOZİT KANAT PARÇALARININ, (BİR AN İÇİN İNTERNET  SİTESİ  ANKARA YE ZARAR VEREN WEB SİTESİ  ANKARA LARDAN OLDUĞU DAHİ DÜŞÜNÜLSE) TAMAMEN İZOLE EDİLMİŞ, TOPRAK/HAVA/SU İLE TEMASI BULUNMAYAN BİR ALANDA SAKLANMASININ/BULUNMASININ; İZOLE, Kurumsal Web Tasarım Firması BETONARME HAVUZ İÇERİSİNE ALINMIŞ OLMASI SURETİYLE, BİR ANLAMDA BERTARAF EDİLDİĞİ/İNTERNET  SİTESİ  ANKARA YE ZARARSIZ HALE GETİRİLDİĞİ VE ÜZERİNİN TAMAMEN BAŞKA BİR TABAKA İLE KAPLANDIĞI