Yazar: 1 Ocak 2017

Kaymakamlığınızın muhtaç kişilere verdiği aylık

VARTO KAYMAKAMLIĞI

                              MUŞ

 

Kaymakamlığınızın muhtaç kişilere verdiği aylıktan faydalanmak istiyorum. Ekte yer alan ve ikametgahımın bağlı olduğu Muhtarlıktan alınmış Fakirlik kağıdında izah edilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve tasdik ederim. Muhtaçlık durumumda değişiklik olduğu takdirde bu durumu Kaymakamlığınıza bildireceğim. Bildirmediğim tespit edildiği takdirde tarafıma yapılan ödemeleri yasal faizi ile birlikte kurumunuza defaeten ödeyeceğimi , gerçeğe aykırı belge ya da beyanım tespit edilirse hakkımda yasal işlem başlatılmasını kabul ve taahhüt ederim. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Başvuran

 

 

 

 

Başvuranın Adı Soyadı         : T.C. No:                       )

Adres                              :

Ek                                   :Fakirlik Kağıdı