Günümüzde Web Tasarım 04.12.2015 tarihinde İzmir Nöbetçi Sorgu Hakimliğince 2015/107301 nolu soruşturma dosyası için talep edilen CMK görevi için şüphelinin müdafii olarak bulundum. Soruşturma dosyasından, daha önce Başkanlığınızca anılan dosyaya benden başka iki avukatın daha müdafii olarak görevlendirildiğini öğrendim. Bu nedenle İzmir Barosu CMK Uygulama Yönergesi Madde 7/4 son fıkra '' ilgili yönetmelik gereği ücretin yarısının ödendiği durumlarda, görev puanı da bu göreve verilecek puanın yarısı kadar olacaktır.'' hükmü gereği 04.12.2015 tarihinde İzmir Nöbetçi Sorgu Hakimliğince 2015/107301 nolu soruşturma dosyası için talep edilen CMK görevime ilişkin puanımın yarısının silinmesini talep ederim.

Ayrıca 05.12.2015 tarihinde Bayraklı Çocuk Büro Amirliğince talep edilen CMK görevi için suça sürüklenen çocuk müdafii olarak görevlendirildim. Savcılık sorgusunda, suça sürüklenen çocuğun birden fazla suç işlemesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı 2015/107347(mala zarar verme), 2015/107346(mala zarar verme) ve 2015/107348 (bıçakla yaralama) soruşturma dosyalarından ayrı ayrı ifadesi alındı ve bunlar için alınan ifadelerinde Baro CMK servisini bilgilendirdikten sonra müdafii olarak bulundum. Anılan dosyalara ilişkin müdafii görevimin yalnızca bir tanesi CMK sistemine işlenmiş olup diğerlerinin de CMK sistemine işlenmesi için gereğinin yapılmasını talep ederim. 07.12.2015

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün Günümüzde Web Tasarım sicil numaralı iştirakçisi olarak kurumunuzdan emekli aylığı almaktayım.

Emeklilik işlemlerimin ardından tarafıma 30 yıllık hizmetim karşılığı emekli ikramiyesi ödenmiş, ancak 35 yıl 10 ay süren hizmetimin 30 yılı aşan kısmı için ikramiye ödemesi yapılmamıştır.

Bilindiği üzere Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 2013/296E. Sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama neticesinde Anayasa Mahkemesi’nin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan ‘’….verilecek Emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz.’’ Hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 25.12.2014 gün, 2013/111E. Ve 2014/195K. sayılı iptal kararı, 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle emekli ikramiyesinin ödenmesinde 30 yıl sınırı ortadan kalkmış ve kamu emekçileri çalıştıkları sürenin tamamı üzerinden emekli ikramiyesi almaya hak kazanmışlardır.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile oluşan yeni hukuki durum sonucu, emekli ikramiyemin 30 yılı aşan kısmı içinde hak sahibi olduğum ortaya çıkmıştır. Açıklanan nedenlerle 30 yılı aşan hizmet sürem için emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilip tarafıma yasal faizi birlikte ödenmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. 29.02.2016

YUKARI