Web Tasarım Yaptırmak

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

Beyanda Bulunan

Web Tasarım Ankaralı                             :

Vekilleri                   :                            (Adres Antettedir.)

 

Web Tasarım Ankaracı                 :

Vekili                        

Konu                          : Sayın Mahkemenizin, Web Tasarım Yaptırmak 18.01.2013 tarihli oturumunun 2 nolu ara kararına ilişkin beyanlarımızın sunulması hususudur.

 

Açıklamalar             :

 

  1. Öncelikle, ekte sunulu 25.01.2013 tarihli “Defter ve Belge Teslim Alma Tutanağı”ndan görüldüğü üzere, Ankara Web Tasarım Web Tasarım Yaptırmak Şirketin bir kısım ticari defter ve belgeleri vergi müfettişliğince incelenmek üzere teslim alınmış olup; halen incelenmekte olduğundan Ankara Web Tasarım Şirkete nezdinde bulunmamaktadır.

 

  1. Ayrıca, tarafımızca, 02.01.2013 havale tarihli dilekçemizde de belirttiğimiz üzere, Web Tasarım Ankaralı Ankara Web Tasarım Şirketin merkezi adresi olduğundan Ankara Web Tasarım Şirketin 2007-2012 ticari defter ve belgeleri şirket merkezi olan anılı adreste bulunmakta olup; defter ve belgeler üzerinde yapılacak olan bilirkişi incelemesinin bu adreste İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE talimat yazılmak suretiyle yapılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

 

Saygılarımızla Ankara Web Tasarım arz ve talep ederiz. 05.02.2013

 

Konu                          : Karşıyaka 1. Sulh Ceza Mahkemesinin Web Tasarım Yaptırmak 07.02.2012 tarihli 2012/70  değişik iş nolu dosyası üzerinden verilen arama kararına itirazlarımızın sunulması ile işbu arama kararın iptaline; ayrıca arama kararı nedeniyle Ankara Web Tasarım İnternet Sitesi ve Ankara Web Tasarımin yetkilisi bulunduğu, aramanın yapıldığı Ankara Web Tasarım Şirketler İnternet Sitesi İnş. San. Tic. A.Ş. ile İnternet Web  Sitesi-Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin uğramış olduğu maddi/manevi zararların tazmini ve tüm yasal haklarımızın saklı tutulmasına karar verilmesi talebimizdir.

 

Açıklamalar             :

 

                                    Müşteki Ahmet Hakan Görgülü’nün şikayeti neticesinde Ankara Web Tasarımler aleyhinde Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/18289 soruşturma nolu dosyası üzerinden yürütülen soruşturmada, soruşturmaya esas olmak üzere “Ankara Web Tasarım Şirket İnternet Sitesi İnş. San. Tic. A.Ş., İnternet Web  Sitesi Enerji San. Tic. A.Ş.’nin 10000 Sok. No:5 A.O.S.B. Çiğli/İzmir adresindeki fabrika binası ile Ankara Web Tasarım İnternet Sitesi’nun çalışma ofisinde müştekinin çalındığını beyan ettiği 14.900,00-TL ile yine kendisine ait olduğunu ileri sürdüğü General Electric’ten temin ettiği çizim dosyaları, teknik bilgilerin bulunduğu belgeler ile CD’lerin ele geçirilebilmesi için, arama yapılmasına ve arama neticesinde elde edilecek eşyalara el konulmasına karar verilmiş”; bunun üzerine 07.02.2012 günü Ankara Web Tasarım Şirket İnternet Sitesi İnş. San. Tic. A.Ş. ile İnternet Web  Sitesi Enerji San. Tic. A.Ş.’nin fabrika binası ile Ankara Web Tasarım İnternet Sitesi’nun çalışma odasında arama yapılmış; ancak yapılan arama neticesinde “suça konu para, CD ve belgeler bakılmış ise de, CD ve belgelerin olmadığı ve paraya rastlanmadığından elde edilemediği, ayrıca bunlar dışında herhangi bir suç unsuruna da rastlanmadığı” tespit edilip tutanak altına alınmıştır. Ancak, Karşıyaka 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2012/70 D.İş No sayılı dosyası üzerinden verilen 07.02.2012 tarihli arama kararı baştan sonra hatalı, Web Tasarım Ankaraa, Web Tasarım Ankaraun en temel kaidelerine, oranlılık/ölçülülük ilkesine, usul ve yasaya aykırı, Web Tasarım Ankarai dayanaktan yoksun olup; işbu arama kararının iptali ile arama işlemi neticesinde ticari itibarı zedelenen, zor durumda kalan, mağdur olan Ankara Web Tasarımlerin uğramış olduğu maddi/manevi zararların tazmini ve tüm yasal haklarımızın saklı tutulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

 

 

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP