Web Tasarım İşleri

by / Perşembe, 12 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

• HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Hizmetin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak 5 Yıl İçinde Mahkeye Başvurularak İlamla İspat Edilebileceği )
• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Süresinin Tespiti – Hizmetin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak 5 Yıl İçinde Mahkeye Başvurularak İlamla İspat Edilebileceği Sürenin Hak Düşürücü Süre Olduğu )
506/m. Geç. 20
ÖZET : Dava, davacının davalıya ait işyerinde hizmet akdine dayalı Web Tasarım İşleri olarak geçen ve Kuruma kayıt ve tescil edilmeyen hizmetlerinin tesbiti istemine ilişkindir.Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalıların çalıştıklarını hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilir.
DAVA : Davacı, davalı işveren nezdinde 10.7.1986-30.5.1988 ile 1.8.1995-9.8.1999 tarihleri arası çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Zehra Ayan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:
KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükümün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,
2-) Dava, davacının 10.7.1986-30.5.1988 ile 1.8.1995-9.8.1999 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde hizmet akdine dayalı olarak geçen ve Kuruma kayıt ve tescil edilmeyen hizmetlerinin tesbiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, davacının davalı Ankara Web Tasarım Firması döneminden 30 gün, 1995/3. döneminden 120 gün, 1996/1. döneminden 120 gün, 1996/2. döneminden 60 gün, 1996/3 döneminden 120 gün. 1997/1. döneminden 120 gün, 1997/2. döneminden 60 gün, 1997/3. döneminden 120 gün, 1998/1. döneminden 120 gün, 1998/2. döneminden 60 gün, 1998/3. döneminden 120 gün,

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP