Web Tasarım İşleri

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

 

  1. Sonuç olarak; dosya kapsamından sabit olduğu üzere, Ankara Web Tasarım Şirketin faaliyetleri neticesinde, İnternet Sitesi  Ankara ye zarar vermeden üretimimiz sonucu oluşan/oluşacak olan Web Sitesi  Ankara  malzemeleri (kağıt ambalaj Web Sitesi  Ankara , plastik ambalaj Web Sitesi  Ankara , kontamine olmuş boş ambalaj Web Sitesi  Ankara ları, Web Tasarım İşleri kompozit kanat parçaları, tehlikesiz diğer Web Sitesi  Ankara lar) Web Sitesi  Ankara  alanında depolanmış olup; yine bu süreçte ÇED görüş, Sulak alan izin belgelerimiz mevcut olduğu gibi, diğer izin ruhsat işlemleride başlatılmıştır. Nitekim, bugüne kadar oluşmuş bulunan ve oluşacak olan Web Sitesi  Ankara  malzemelerde İnternet  Sitesi  Ankara  mevzuatına uygun olarak tesiste bulunan depolama alanlarında saklanarak; en son kendisine yasal izin verilmesi ile de yaklaşık 6 aydır yukarıda anılı lisanslı bertaraf tesislerine yollanmakta olup; fabrika sahasında havuzlara konduğu ileri sürülen parçalara ilişkin olarak ise söz konusu kompozit kanat Web Sitesi  Ankara ları/parçalarının havuzlarda saklanmak/depolanmak amacıyla değil; havuzların moloz ile doldurulduğu esnada moloz içerisine yanlışlıkla karıştığı; Web Tasarım İşleri ayrıca mevcut haliyle dahi havuzların muhafaza etmek için son derece uygun şartlara sahip ve İnternet  Sitesi  Ankara den tamamen izole bir ortam olduğu; hava/toprak/su ile temasının bulunmadığı; Ankara Web Tasarımin İnternet  Sitesi  Ankara yi kirletmek gibi bir kastının bulunmamasının yanı sıra zaten söz konusu maddelerin İnternet  Sitesi  Ankara ye zararlı maddeler olmadığı da sabit olup; o dönemde tüm icraatlardan ve resmi makamlarla olan ilişkilerden sorumlu olan ortak/yönetim kurulu başkan yardımcısı Web Tasarım Ankara  tarafından, Ankara Web Tasarım hakkında asılsız, soyut suç isnadında bulunulduğu ve tamamen kişisel nitelikteki hukuki ihtilaflarını hukuksal yollardan çözmek yerine, tüm emniyet birimleri, Savcılık Makamı, İnternet  Sitesi  Ankara  ve Şehircilik Bakanlığı ve tüm kamu görevlilerini hayali iddialarıyla meşgul ettiği, cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca suç olarak değerlendirilen bir eylem olması halinde, bu suçun failinin de ancak ve ancak Web Tasarım Ankara  olabileceği ortadadır. Bu nedenle Ankara Web Tasarım hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.   

 

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP