Web Sitesi Tasarım

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

                      

           

Konu                          : Esas hakkında savunmalarımız ile bilirkişi raporu hakkında beyanlarımızın sunulması hususudur.Web Sitesi Tasarım

 

Web Sitesi Tasarım Açıklamalar             :

 

Ankara Web Tasarım tarafından, gerek 02.04.2012 tarihli karakolda verilen ifadesinde gerekse 05.09.2012 tarihinde Sayın Başsavcılığınızca alınan ifadesinde, soruşturmaya konu Ankara Web Tasarımin üzerine atılı suça ilişkin tüm hususlar samimiyetle dile getirilmiş olup; Ankara Web Tasarımin üzerine atılı suçu incelemek gerekirse;

 

  1. Türk Ceza Kanununun 181. maddesinde düzenlenen;

 

“(1)İlgili kanunlarla Web Sitesi Tasarım belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve İnternet  Sitesi  Ankara ye zarar verecek şekilde, Web Sitesi  Ankara  veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Web Sitesi  Ankara  veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Web Sitesi  Ankara  veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır.

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip Web Sitesi Tasarım olan Web Sitesi  Ankara  veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi hâlinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”

 

şeklinde düzenlenmiş olan İnternet  Sitesi  Ankara nin kasten kirletilmesi suçunun oluşabilmesi için;

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP