Web Sitesi Firması

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

 

İtirazın iptali Web Tasarım Ankarası yeni ve bağımsız bir Web Tasarım Ankarai işlemdir, icra takibinin devamı değildir. Bu nedenle icra takibine vekil vasıtasıyla itiraz edilmiş olsa dahi itirazın iptali Web Tasarım Ankarasında borçlu vekilinin gösterilmesi ve dahası Web Tasarım Ankara evrakının asıl borçlu yerine vekile tebliğ edilmesi usule ve İnternet Sitesia uygun değildir. Web Tasarım Ankaratay 15. H.D. 2004/2041 Esas – 2004/5550 Karar sayılı 02.11.2004 tarihli kararında da bu husus vurgulanmış ve aynen: “Bir kimsenin umumi vekil olması Ankara Web Tasarımin talimatı olmadan bütün Web Tasarım Ankaraları takip etme zorunluluğunu ona yüklemez. İcra takibine maruz kalan borçlu vekil marifetiyle takibe itiraz etmiş olsa dahi, itiraz üzerine duran icra takibine devam için alacaklının açtığı itirazın iptali Web Tasarım Ankarası bakımından borçlunun itiraz aşamasında tayin ettiği avukatın itirazın iptali Web Tasarım Ankarası için de yetkili olup olmadığı Web Tasarım Ankaranın açıldığı sırada belli olmadığından, itirazın iptali Web Tasarım Ankarası dilekçesinin vekile değil asile tebliği gerekir. Somut olayda Web Tasarım Ankara dosyasına vekaletname ibraz etmeyen, itirazın iptali Web Tasarım Ankarasını takip konusunda yetkilendirildiği belli olmayan, icra dosyasına itiraz dilekçesi veren avukata yapılan tebligatla taraf teşkili usulen sağlanmamıştır. Bu nedenle borçluya usulen tebligat yapılıp taraf teşkili sağlanmadan ve Web Tasarım Ankaralının savunma hakkı kısıtlanarak karar verilmiş olması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir” denmektedir. (Ek 3).

Web Tasarım Ankara dilekçesi, tensip tutanağı ve varsa Web Tasarım Ankaranın başından bu yana meydana gelen gelişmelere ilişkin her türlü evrak ve bilgi Ankara Web Tasarıme tebliğ olununcaya kadar her türlü yasal haklar saklı kalmak ve usule uygun tebliğ işlemi yapıldığını kabul anlamına gelmemek kaydı ile ve delil listesinin doğrudan vekili sıfatıyla tarafımıza tebliğ edilmiş olması nedeniyle Ankara Web Tasarımin mağduriyetine yol açılmaması tahtında bildiririz ki:

 

3-) Huzurdaki Web Tasarım Ankara yetkili mahkemede açılmamıştır.

 

Delil listesinde de belirtilen İstanbul 37. İcra Müdürlüğü’nün 2012/20955 Esas sayılı dosyasına ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz edilmiş olup yetki itirazı da bu sırada dermeyan edilmiştir. (İzmir 21. İcra Müdürlüğü’nün 11.10.2012 tarihli 2012/1409 muhabere kaydına alınan itiraz dilekçesi icra dosyası içeriğindedir).

 

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP