Uygun Fiyatlı Web Siteleri

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

Fazlaya ilişkin tüm dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

                                      1.000,00-TL net kıdem tazminatı,

                                      100,00-TL net Uygun Fiyatlı Web Siteleri fazla mesai ücret alacağı,

                                    olmak üzere, şimdilik toplam 1.100,00-TL net alacağımızın, kıdem tazminatı yönünden akdin fesih tarihi olan 24.06.2013 tarihinden itibaren, fazla mesai alacağı yönünden ise dava tarihinden Uygun Fiyatlı Web Siteleri itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR Ankara Web Tasarım        :

 

 1. Davacı Müvekkil Nilgün Deveci, 01.12.2005 tarihinde, davalı Uygun Fiyatlı Web Siteleri banka nezdinde şube müdürü olarak çalışmaya başlamış; Müvekkilin Uygun Fiyatlı Web Siteleri bu çalışması, davalı yanın Gazi Bulvarı Şubesi’nde, iş akdinin, sona erdiği tarih olan 24.06.2013 tarihine kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiştir.

 

 1. Ekte bir örneği sunulu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konak Sosyal Güvenlik Merkezi Uygun Fiyatlı Web Siteleri tarafından düzenlenen 14.06.2013 tarihli 76972981/D.C/V.R.10035157 sayılı yazısından da görüleceği üzere; Müvekkil 14.06.2013 tarihi itibariyle emekliliğe hak kazandığını öğrenmiş; bunun üzerine, yine ekte sunulu 17.06.2013 tarihli dilekçesinden görüleceği üzere, (davalı Bankanın talebi üzerine Müvekkil dilekçe tarihini 24.06.2013 olarak düzeltmiştir) söz konusu SGK yazısını davalı bankaya sunmuş ve emeklilik nedeniyle hak kazanmış olduğu kıdem tazminatının ve sair yasal haklarının ödenmesi talebiyle birlikte iş akdini Uygun Fiyatlı Web Siteleri sonlandırmıştır.

 

 1. Ancak, iş akdini haklı nedenle sona erdiren Müvekkile emeklilik nedeniyle hak kazanmış olduğu kıdem tazminatı ve sair tüm yasal hakları davalı Banka tarafından bugüne kadar ödenmemiştir.

 

 1. Müvekkil, davalı Banka nezdinde en son aylık Ankara Web Tasarım brüt 7.750,00-TL ücret + yılda 4 aylık maaş ikramiye usulüyle çalışmakta ve bunun yanı sıra aylık 250,00-TL yemek ücreti/yardımı almakta olup; haftaiçi normal mesai saatleri 09:00 – 18:00 olan Müvekkil, görevi gereği, ayrıca saat 18:00’den sonra saat 20:00’ye kadar çalışarak sık sık fazla mesai yapmış ise de, Müvekkile hak etmiş olduğu fazla mesai alacakları da ödenmiş değildir. Bu hususlar dinletecek olduğumuz tanıklarımızın anlatımları ile bir kez daha sabit olacaktır.

 

 1. Sonuç olarak, iş akdini emekliliğe Web Tasarım Ankara hak kazanmış olması nedeniyle haklı Web Tasarım nedenle fesheden Müvekkilin, hak etmiş olduğu kıdem tazminatının ve fazla mesai alacaklarının ödenmemiş olması nedeniyle işbu davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER: 4857 Ankara Web Tasarım sayılı Web Tasarım İş Kanunu ve ilgili Uygun Fiyatlı Web Siteleri yasal mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER :

 

 1. Müvekkile ait işyeri dosyası, (Mahkemenizce işverenden celbi talep edilmektedir.)
 2. Müvekkile ait SGK şahsi sicil dosyası, Ankara Web Tasarım (Mahkemenizce SGK’dan celbi talep edilmektedir.)
 3. İşyeri giriş – çıkış kayıtları, (Mahkemenizce SGK ve/veya işverenden celbi talep edilmektedir.)
 4. Müvekkile ait ücret bordroları, (Mahkemenizce işverenden celbi talep edilmektedir.)
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konak Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen Web Tasarım Ankara 14.06.2013 tarihli 76972981/D.C/V.R.10035157 sayılı yazı (İşbu dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.)
 6. Müvekkilin 06.2013 tarihli dilekçesi örneği (İşbu dilekçemiz ekinde sunulmakta olup; ayrıca davalı Bankadan celbi talep olunur.)
 7. Tanıklarımız, (İsimleri bilahare bildirilecektir.)
 8. Bilirkişi incelemesi,Ankara Web Tasarım
 9. Yargıtay Kararları,
 10. Karşı tarafça sunulacak olan delillere karşı Ankara Web Tasarım delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla sair yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 

 1. Fazlaya ilişkin tüm dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

        1.000,00-TL net kıdem tazminatı,

        100,00-TL net fazla mesai ücret alacağı,

olmak üzere, şimdilik toplam 1.100,00-TL net alacağımızın, kıdem tazminatı yönünden akdin fesih tarihi olan 24.06.2013 tarihinden itibaren, fazla mesai alacağı yönünden ise dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline;

 1. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

dair karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 01.04.2014

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP