Ucuz Web Tasarım Fİrması

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

. İhbar eden Web Tasarım Ankara , kendisinin emir ve talimatı ile gerçekleştirilen betonarme ve izole havuzların molozlarla doldurulmak suretiyle kapatılması işlemini ve molozların içerisine karışan kompozit parçalarının ayıklanmasına gerek olmadığı yönündeki talimatını, Ankara Web Tasarıme ve Ankara Web Tasarım Şirkete karşı şantaj vasıtası olarak kullanmak eyleminde bulunarak aslında kendisi suç işlemiş olup, bu asılsız, soyut, iftira boyutundaki suçlamalar nedeniyle kendisinden şikayetçiyiz ve bu konudaki yasal şikayet ve dava haklarımızı saklı tutmaktayız.

 

Ankara Web Tasarım, kendi alanında köklü bir geçmişi olan birden fazla firmanın yönetim kurulu başkanlık görevini yıllardır layıkıyla yerine getiren bir iş adamı olup; kabul anlamına gelmemek kaydıyla, bir an için, söz konusu Web Sitesi  Ankara ların mevcut hali ile İnternet  Sitesi  Ankara ye zarar verdiğini bilse yahut bilecek durumda olsa idi, asla ve asla böyle bir duruma izin vermez idi. Ankara Web Tasarım, birlikte çalıştığı ihbar eden Web Tasarım Ankara ’nün raporlamalarına, birebir ve şüphesiz itibar etmiş olup; bir kez daha belirtmekte fayda vardır ki, tarafımızca anılı havuzlarda Web Sitesi  Ankara  madde depolanmamıştır; bu maddeler, havuzların moloz ile kapatıldığı esnada moloz karışımının içine karışmış olup; esasen bu Web Sitesi  Ankara lar havuza kasten, bilerek ve istenerek de konulmuş değildir.

 

İhbar eden Web Tasarım Ankara ’nün yaşadığı hukuki ihtilafları, Sayın yargı yerlerini kullanarak ve Ankara Web Tasarım Ucuz Web Tasarım Fİrması üzerinde baskı oluşturmaya çalışarak, çözmeye çalışmakta olup; bu hususta bir çok kereler çeşitli kurumlara şikayetlerde, ihbarlarda bulunmuş ise de, son olarak Maliye Bakanlığına Ankara Web Tasarım Şirket aleyhine yapmış olduğu şikayetin neticesinde; Maliye Bakanlığı, 03.08.2012 tarihli tutanak ile; “………Yapılan tespitlerin doğruluğu, ödevli şirketin defter ve belgeleri ile alınan beyan ve ifadelerine uygunluğu anlaşıldıktan sonra birlikte imzalandı. Tutanağın imzalı ve mühürlü bir örneği ile incelemeye ibraz edilen defter ve belgeler Ucuz Web Tasarım Fİrması eksiksiz olarak mükellef kurum temsilcisine teslim edildi. 03.08.2012, İZMİR”  şeklinde tespitte bulunmuş ve hiçbir aykırılık bulunmadığını tespit etmek suretiyle Web Tasarım Ankara ’nün asılsız, soyut, gerçek dışı bir takım iddialarından oluşan şikayeti neticesindeki incelemeyi Ankara Web Tasarım Şirket lehine sonlandırmıştır. Söz konusu raporu ekte bilgilerinize sunmaktayız.

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP