Ucuz Web Tasarım Firmaları

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım
  • Fiilin kasten işlenmesi gerekmektedir.

 

Ucuz Web Tasarım Firmaları Somut olayda, Ankara Web Tasarım Levent Erdoğan Kemaloğlu, Ankara Web Tasarım – Enerji Metal San. ve Tic. A.Ş.  yönetim kurulu başkanlığının yanı sıra 7 şirketin daha yönetim kurulu başkanlığı veya üyeliğini üstlenmekte olup; bu nedenle Ankara Web Tasarım – Enerji Metal San. ve Tic. A.Ş.  ile ilgili tüm icraat, başkan yardımcısı sıfatıyla Web Tasarım Ankara  tarafından deruhte edilmekte ve Ankara Web Tasarım bu icraatlarla ilgili tüm bilgileri, bugüne kadar, genel hatları ile ihbar eden Web Tasarım Ankara ’nün kendisine rapor ettikleriyle sınırlı kalacak şekilde edinmekte idi. Gerçekten de, ekte sunulu 19.02.2010, 02.04.2010 ve 08.06.2010 tarihli belgelerin tümünden açıkça görüleceği üzere, söz konusu kanat üretim işlemine başlanılmasından bu yana, tüm işlemlerin ihbar eden Web Tasarım Ankara  tarafından bizzat gerçekleştirildiği, tüm kontrolün kendisinde olduğu; özellikle İnternet  Sitesi  Ankara  işlemleri ile ilgili girişimlerin bizzat Web Tasarım Ankara  tarafından yapıldığı; ve bu doğrultuda tüm emir ve talimatların kendisi tarafından verildiği açıktır; cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, şayet hakkında söz konusu suçun isnad edileceği biri var ise, o kişi sadece Web Tasarım Ankara ’dür. Nitekim, ekte sunulu Hakan Görgülü tarafından düzenlenen 08.06.2010 tarihli şikayet dilekçesinin ekinde sunduğu tesis vaziyet planı ile yine Web Tasarım Ankara  tarafından işbu ihbarı Ucuz Web Tasarım Firmaları ekinde sunduğu krokinin birebir aynı olması, ihbar edenin bahsi edilen işlemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğinin en açık ispatıdır.

 

Belirtmek gerekir ki, ihbar eden Web Tasarım Ankara ,Ucuz Web Tasarım Firmaları  Ankara Web Tasarım-Enerji AŞ. firmasına herhangi bir sermaye koymadığı Ucuz Web Tasarım Firmaları gibi, halihazırda koymuş göründüğü sermaye tutarları dahi Ankara Web Tasarımin yetkilisi olduğu bir başka şirketten borç verilmiş olup, ki söz konusu borcun tahsili için Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/274  E. sayılı dava devam etmektedir; Ankara Web Tasarım-Enerji’nin yapacağı işlerin boyutunun yüksekliği karşısında sermaye arttırılması zorunluluğu doğması üzerine Ankara Web Tasarım ile Web Tasarım Ankara  arasında tamamen hukuki bir ihtilaf doğmuş olması üzerine, (hukuki ihtilafı göstermek açısından Müşteki Vekili Av.Burcu Bekemler Kutlukaya tarafından Şirketimize gönderilmiş olan 08.12.2011 tarihli ihtarname ve Mart 2011 olağan genel kurulu tutanakları ile Mayıs 2011 olağanüstü genel kurul tutanakları dosyanıza sunulmuştur) Web Tasarım Ankara  bu hukuki ihtilaflara, yine esasen tamamen kendisinin emir ve talimatı ile gerçekleştirilen söz konusu işlemleri gerekçe göstererek; Ankara Web Tasarım Şirket Ankara Web Tasarım-Enerji Metal San. ve Tic. A.Ş.’ne ve Ankara Web Tasarıme birtakım asılsız suçlamalar yönelterek, bir de cezai boyut kazandırmak amacındadır. Nitekim, dosyada mübrez, müşteki vekili Av. Burcu Bekemler Kutlukaya tarafından Ankara Web Tasarım Şirkete fax yoluyla iletilen belgeden de anlaşılacağı üzere; Müşteki Vekili aracılığıyla Ankara Web Tasarımden başka birçok talebinin yanısıra 500.000.TL.+ 1.000.000,00.USD talep etmiş, aksi taktirde işbu şikayeti yapacağını ima etmiş yani ŞANTAJ yapmış; ancak Ankara Web Tasarım ve Ankara Web Tasarım Şirket, hiçbir gayri yasal eylemleri olmadığından, bu şantaja boyun eğmemiş, kendilerine cevap dahi vermemiştir

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP