Ucuz Web Sitesi Yaptırtma

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım
  1. Arama kararına konu edilen Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/18289 sor. nolu dosyası incelendiğinde; müşteki tarafın iddialarının salt kötüniyetli, soyut, dayanaksız iddialardan ibaret Ucuz Web Sitesi Yaptırtma olduğu; müştekinin iddialarının kendi beyanından öteye geçemediği; müştekinin işbu iddialarını ispatlar hiçbir delil sunamadığı, tanık dahi dinletemediği gibi gerek tarafımızca dosyaya sunulan gerekse toplanan tüm delillerden ve dinlenen tanık anlatımlarından, müştekinin iddialarının soyut, hayatın olağan akışına aykırı, asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğu tüm dosya kapsamında sabit olduğu halde; Mahkeme tarafından, müştekinin soyut beyanından oluşan abesle iştigal iddialarına itibar edilerek makul şüphenin oluştuğundan bahisle arama kararı verilmesi usul ve yasaya, ölçülülük ilkesine açıkça aykırıdır.

 

                        – Makul şüpheden bahsedilebilmesi için, hayatın Ucuz Web Sitesi Yaptırtma akışına göre somut olaylar karşısında oluşan şüphenin var olması ve bu şüphenin emarelerle desteklenmesi gerekmektedir. Oysaki, somut olayda müştekinin iddialarını ispata yarar hiçbir delil, belge vs. olmadığı; müştekinin iddialarının hayatın olağan akışına açıkça aykırı olduğu sabit olduğu halde; Mahkeme tarafından, basma kalıp, eksik incelemeye dayalı, usul ve yasaya aykırı işbu arama kararı verilmesi kabul edilemez. Nitekim, müştekinin iddiaları ile verilen arama kararı arasında açıkça oranlılık/ölçülülük ilkesine aykırılık bulunmaktadır.

 

Öncelikle, Müşteki Web  Sitesitarafından Ankara Web Tasarım İnternet Sitesi tarafından çalındığı iddia ettiği 14.900,00-TL miktarındaki parasının(!), Ankara Web Tasarım yahut Ankara Web Tasarım Şirketler uhdesinde olduğunu düşünmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Şöyle ki, bir an için, müştekinin iddialarına itibar edilse ve yapılan arama neticesinde Ankara Web Tasarımler uhdesinde Ucuz Web Sitesi Yaptırtma 14.900,00-TL miktarında veya daha fazla para  bulunmuş olsa idi, bulunan bu para ile Müştekinin çalındığını iddia ettiği paranın aynı paralar olduğu kim tarafından ve nasıl anlaşılacak idi(!?). Zira, bu durum ancak ve ancak müştekinin çalındığını iddia ettiği paraların her birinin seri numarasının bildirilmesi halinde ortaya çıkardı ki; Ankara Web Tasarımlerin uhdesinde bulunan her paranın, Müştekiye ait olduğu şeklindeki bir çıkarımda bulunmak, böyle bir iddiaya itibar ederek seri numaraları dahi bilinmeyen paraları aramak abesle iştigaldir. Ayrıca, müştekinin iddialarını kabul anlamına gelmemek kaydıyla, bahsedilen tüm belgeler, Ankara Web Tasarım ile Müştekinin birlikte çalıştığı döneme ait; şahsi değil tamamıyla iştigal edilen iş nedeniyle düzenlenen belgeler olup; bunların müştekinin şahsına ait olması da mümkün değildir.

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP