Taşınmaz Mala Vaki

by / Pazar, 01 Ocak 2017 / Published in Genel

 

 

Taşınmaz Mala Vaki

Tecavüzün Tespitini

İsteyenler                           

 

Vekili                                    

 

Karşı Taraf                     :

tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulması ile itirazlarımız doğrultusunda bilirkişiden yeni rapor alınması talebimizin sunulmasıdır.

 

Açıklamalar          :

 

 

  1. Tarihli bilirkişi raporunda “davaya konu edilen parseller üzerinde isimli firmanın faaliyet gösterdiği görüldü.Tespit isteyen vekili tarafından dilekçesi ekinde sunulan ve tespite konu parsellerin doğusunda el atmanın gösterildiği bürosunca tanzim edilen Aplikasyon krokisinde gösterilen yapıların bir bölümünün zeminden kaldırıldığı ancak zemin döşeme izlerinin zeminde mevcut olduğu görüldü…..

 

Ankara Web Tasarım Tespite konu üzerinde tespit tarihi itibariyle sabit tesis olmamasına karşın üzerlerine mıcır dökülü vaziyette işletmenin giriş çıkışında, yükleme ve boşaltmada kullanıldığı, malzeme ve teşhir için basit stand bırakıldığı görülmüştür.

 

Tespite parsel üzerinde sabit olmamasına karşın çimlendirmek ve süs amaçlı basit bitki ve ağaç dikilerek ve işletmenin yaya geçişi için 60 m2 lik kısımda(bu kısım durum haritasında turuncu renk ile gösterilmiştir.) kilit taş döşendiği görülmüştür.

 

Söz konusu imalatların ne zaman yapıldığına dair bir tespit yapılamamıştır.

 

Keşif esnasında işletmede bulunmadığından ölçüm için gidildiğinde tarafımıza sunulan Kira Sözleşmesi, Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesince sayılı vasiliğin değiştirilmesine ilişkin ilam Kimlik Fotokopisi ektedir. ” şeklinde tespitte bulunulmuştur.

 

2.Ankara Web Tasarım Bilirkişi raporunda da tespit edildiği üzere müvekkile Büyükçiğli müvekkilin bilgisi olmadan, rızası dışında kullanılmış, haksız olarak tecavüz edilmiştir. Bilirkişi raporunda’yapıların bir bölümünün zeminden kaldırıldığı ancak zemin döşeme izlerinin zeminde mevcut olduğu görüldü….. ‘’ şeklinde yapılan tespitin karşı tarafın bir süre müvekkile ait taşınmazı müvekkilin rızası ve ya muvafakati dışında kullandığını ispatlamaktadır.

 

Ayrıca bilirkişinin’Tespite konu elin üzerinde tespit tarihi itibariyle sabit tesis olmamasına karşın üzerlerine mıcır dökülü vaziyette işletmenin giriş çıkışında, yükleme ve boşaltmada kullanıldığı, malzeme ve teşhir için basit stand bırakıldığı görülmüştür.

 

Tespite konu 21964 Ada 8 parsel üzerinde sabit olmamasına karşın çimlendirmek ve süs amaçlı basit bitki ve ağaç dikilerek ve işletmenin yaya geçişi için 60 m2 lik kısımda(bu kısım durum haritasında turuncu renk ile gösterilmiştir.) kilit taş döşendiği görülmüştür.’’ tespiti halen daha müvekkilin taşınmazına tecavüzün devam ettiğini açıkça göstermektedir.

 

3.Müvekkillere ait taşınmazlara haksız olarak tecavüz edilmesi nedeniyle,

 

  • Ankara Web Tasarım anılan parsellere tecavüz eden/el atan kişilerin kim/kimler olduğunun,
  • tecavüzün ne zamandan beri sürdüğünün tespiti ile,
  • karşı tarafın kiracısı bulunup bulunmadığının bulunmakta ise kira sözleşmesinin istenmesi

 

talepli mahkemenize yaptığımız başvuru sonucu düzenlenen 10.08.2015 tarihli bilirkişi raporunda müvekkile ait anılan parsellere kimler tarafından tecavüz edildiği ve karşı tarafın kiracısının bulunup bulunmadığı, ve buna ilişkin kira sözleşmesinin olup olmadığı hususları tespit edilse de, tecavüzün ne zamandan beri sürdüğünün tespitinin yapılamadığı ‘’Söz konusu imalatların ne zaman yapıldığına dair bir tespit yapılamamıştır.’’ şeklinde raporda açıkça belirtilmiştir.

 

                        4.Ankara Web Tasarım Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; bilirkişi raporundaki aleyhe hususları kabul etmiyor ve eksiklerle dolu, tespiti zorunlu hususları ortaya koymayan bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. 

 

Müvekkillere ait taşınmazlara ilişkin; muhatapları aleyhinde tecavüzün meni, taşınmazların eski hale getirilmesi ve ecri misil tazminatı talepli dava açacak olmamamız sebebiyle eksik hususların giderilmesi için yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz.

 

Sonuç ve İstem       Ankara Web Tasarım           :Yukarıda anılan nedenlerle; işbu bilirkişi raporuna itiraz                                                         ediyoruz. Müvekkillere ait taşınmazlara ilişkin; muhatapları                                        aleyhinde tecavüzün meni, taşınmazların eski hale getirilmesi ve                                         ecri misil tazminatı talepli dava açacak olmamamız sebebiyle                                             eksik hususların giderilmesi için yeniden keşif ve bilirkişi                                                    incelemesi yapılmasını, tespit masraflarının         karşı taraf ve/veya                                              tecavüzü      gerçekleştirenlere yükletilmesine karar verilmesini                                            saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.29.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP