Ankara Web Tasarımcı Firması

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

Ankara Web Tasarımcı Firması Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kayıp kaçak bedellerinin iadesine ilişkin emsal kararı çerçevesinde bugüne kadar tahsil ettiğiniz bedelleri dilekçe tarihimden itibaren 7 gün içerisinde tarafıma iade etmenizi talep ediyorum. Talebimin reddi halinde yasal haklarımı kullanabilmem için son 10 yıl içerisinde faturalar yoluyla tahsil edilen kayıp ve kaçak elektrik bedellerinin hesaplanarak tarafıma yazılı

Ankara Web Tasarım Firması Hizmetleri

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

                                                 1-Müvekkil Şirketin maliki ve hissedarı bulunduğu İzmir İli, Web Tasarım, 3 Parselde kayıtlı, 30/100 arsa paylı, 5.050,00 m2 yüzölçümlü B Blok 5. Kat 8 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmazı Karşıyaka 2. İcra Müdürlüğünün 2015/13 Tal. Sayılı dosyası ile 11.12.2015 tarihinde satılmış olup, taşınmaz dosya borcuna mahsuben dosya alacaklısına ihale edilmiştir.  

Ankara Web Şirketi Firması

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

Kaldı ki; Davacı/karşı davalının malzeme bedeli talebi, 6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu MADDE 472 gereğince de hukuka aykırıdır. ‘’Eser meydana getirilirken, Ankara Web Firması işsahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu

Web Tasarım Talebi

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

Web Tasarım 15.HD. 2004/4275 E. 2005/852 K. 17.02.2005 tarihli kararı; (Ek-2) “..Dava, tasarrufun iptali talebiyle açılmıştır. Web Tasarım Talebi Mahkemece 1/2 borçlu payının tapuda gösterilen bedeliyle bilirkişi incelemesiyle saptanan gerçek bedel ( 76 milyar lira ) arasında fahiş fark bulunduğu kabul edilerek İİK.nun 278/2. maddesi uyarınca tasarrufun iptaline karar verilmiştir. Davalı 3. kişi cevabında dairenin 10

Tagged under:

Ankara Web Sitesi Nedir

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

II.1- DAVALI ŞİRKETLER ARASINDAKİ TASARRUF BAĞIŞLAMA VEYAHUT İVAZSIZ TASARRUF DEĞİLDİR. BU NEDENLE İİK. 278/I. MADDESİNİN DAVAMIZDA UYGULAMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR. Kanunkoyucu, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan

Web Tasarım Ucuz Web Site

Pazar, 08 Mayıs 2016 by

  Konu    Ankara Web Tasarım                      : Davaya karşı cevaplarımın ve delillerimin sunumu, ayrıca                                                Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası üzerinden                                         görülmekte olan olan işbu davanın İzmir 7. Asliye Hukuk                                                             Mahkemesi’nin. sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan                            dava ile birleştirilmesi ve

  Ankara Web Tasarımcı HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   Dosya No                   : 2016/16 E.   Davalı                         : Ankara Web Davacı                                    : Ankara Web Tasarımcı A.Ş.   Vekili                         : Web Tasarımcı Konu                          : Davaya karşı cevaplarımın ve delillerimin sunumu, ayrıca                                           Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası üzerinden                                               görülmekte olan olan işbu davanın

Ucuz Web Tasarım Firması Ankara

Pazartesi, 25 Nisan 2016 by

Yazı fontları, arka plan renkleri, resim optimizasyonu, kategorilere kolay erişebilirlik gibi özellikleri ile bir bütün haline gelen web sitelerinde kalitenin yüksek olması müşterileri ve bu siteyi ziyaret eden çoğu kişiyi etkiler. Fonksiyonel olma özelliğine sahip, görünüm açısından gözü yormayan ve tamamen kuruma özgü olan tasarımların yer aldığı bir kurumsal web sitesi daha başarılı olacağı için

Profesyonel Web Siteler

Pazar, 24 Nisan 2016 by

Ülkemizde bu sektörün yeni yeni gelişmeye başladığı bir gerçek fakat e-ticaret sitelerinin sahip olduğu birbirine benzer tasarımlar ve neredeyse hepsi aynı kodlamalara sahip scriptler nedeniyle, her geçen gün zarar etmektedirler. Bu nedenle web tasarımcı olarak bir web sitesinin sahip olması gereken temel özelliklerinden birisinin özgünlük olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Günümüzde pek çok alanda taklit

Ankara E-Ticaret Web Sitesi

Pazartesi, 18 Nisan 2016 by

Eskiden mağaza mağaza gezip günlerce fiyat araştırması yaparak aldığımız ürünler tamamen geride kaldı. Günümüz şartları o kadar ilerledi ki artık tek tıkla parmaklarımızın ucuna gelen bir dünyadan alışveriş yapar olduk. Ankara Web Tasarım hal böyle olunca oturduğumuz yerden alışveriş yapmamıza imkan tanıyan bu sayfaları kullanarak satış yapmak bizim de aklımıza geldi. E-ticaret sitesi olarak bildiğimiz

TOP