Web Sitesi Firması

Cumartesi, 14 Mayıs 2016 by

    İtirazın iptali Web Tasarım Ankarası yeni ve bağımsız bir Web Tasarım Ankarai işlemdir, icra takibinin devamı değildir. Bu nedenle icra takibine vekil vasıtasıyla itiraz edilmiş olsa dahi itirazın iptali Web Tasarım Ankarasında borçlu vekilinin gösterilmesi ve dahası Web Tasarım Ankara evrakının asıl borçlu yerine vekile tebliğ edilmesi usule ve İnternet Sitesia uygun değildir.

Tagged under:

Ankara Web Tasarımcı Firması

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

Ankara Web Tasarımcı Firması Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kayıp kaçak bedellerinin iadesine ilişkin emsal kararı çerçevesinde bugüne kadar tahsil ettiğiniz bedelleri dilekçe tarihimden itibaren 7 gün içerisinde tarafıma iade etmenizi talep ediyorum. Talebimin reddi halinde yasal haklarımı kullanabilmem için son 10 yıl içerisinde faturalar yoluyla tahsil edilen kayıp ve kaçak elektrik bedellerinin hesaplanarak tarafıma yazılı

TOP