Web Dizayn Firması

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

Kullanım Bedeli, İletim Sistemi Kullanım Bedeli, PSH Sayaç Okuma Bedeli, PSH Bedeli da daha sonraki Ankara Web Tasarım  içtihatlarında ve emsal Yerel Mahkeme kararlarında yer bulmuş ve iadeleri kabul edilmiştir. Nitekim Ankara Web Tasarım  Ankara Web Firması Genel Kurulu’nun 2013/7-2454 E, 2014/679 K. ile 21.05.2014 tarihinde kurmuş olduğu içtihatta; Yüksek Mahkeme Kayıp-Kaçak bedelini  “Kayıp-kaçak miktarı,

Tagged under:
TOP