Web Design

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

AÇIKLAMALAR        : Müvekkil davacı şirket, davalı dağıtım şirketinin 1005254637 müşteri no’lu abonesidir. Davacı müvekkil şirket, ‘‘4. No.lu Ticarethane” tarife grubunda, 01/09/2014 tedarik başlangıç tarihli “Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi” kapsamında davalı şirketten elektrik hizmeti satın almaktadır (EK 1- Davalı şirket ile akdedilen Sözleşme). Davalı şirket; elektrik tüketim miktarlarının üzerine Kayıp Kaçak bedeli, Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli,

Tagged under:
TOP