İnternet Sitesi Tasarımı Nasıl Yapılır

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

Yargıtay 15.HD. 2004/4275 E. 2005/852 K. 17.02.2005 tarihli kararı; (Ek-8) “..Dava, tasarrufun iptali talebiyle açılmıştır. Mahkemece 1/2 borçlu payının tapuda gösterilen bedeliyle bilirkişi incelemesiyle saptanan gerçek bedel ( 76 milyar lira ) arasında fahiş fark bulunduğu kabul edilerek İİK.nun 278/2. maddesi uyarınca tasarrufun iptaline karar verilmiştir. Davalı 3. kişi cevabında dairenin 10 milyar bedelle alınmadığını,

TOP