Ankara Web Tasrım

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

Tarafımızca, ihalenin feshine yönelik açılan davada Yerel Mahkeme “satış ilanının 02.12.2015 tarihinde şikayetçi tarafa tebliğ edildiği gerek takip dosyasından gerekse davacının beyanından anlaşılmaktadır.  İhale tarihinin de 11.12.2015 tarihi olduğu dikkate alındığında aradaki 9 günlük sürenin hayatın olağan düşünce tarzına göre makul bir süre olduğu dolayısıyla bu fesih nedeninin haklı olmadığı sonucuna varılmıştır…. Satış ilanı Türkiye

TOP