Internet tasavvur

Pazar, 16 Ekim 2016 by

profesyonel net tasarımı, pazarlama ve globalleşme advertına markanızın ve kurumsal kimliğinizin olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Web sitesi bir reklam aracı olmasının yanında firmanız ve markanız advertına yapılmış önemli bir yatırımdır. profesyonel bir net ankara web tasarım firması olan deltawebsistem 10 yıldır 1000’e yakın internet sitesi ve web uygulaması yaptı ve geliştirdi. Web tasarımı

Web Tasarım Yapmak ve İncelikleri

Cumartesi, 01 Ekim 2016 by

Bu sebepten Ankara Web Tasarım müşteri kendisini uzun vadede yormayacak olan internet sitesi oluşturmak ister, bu alanda profesyonel bir ekip de bu işin özünü oluşturmaktadır. Web tasarım müşteriye uygun alan adı ve servis sağlayıcısı seçmekle başlamaktadır. Servis sağlayıcısının sınırsız hizmet sağlaması müşterinin firmayı seçmesindeki en belirleyici etkendir. Ankara web firması müşterisinin işini kendi işi gibi

Ankaraweb ve Kurumsallaşma Hizmeti

Pazar, 26 Haziran 2016 by

Pek çok kişi firmasını kurduktan sonra daha profesyonel bir iş çıkartmak için kurumsallaşma yoluna gitmektedir. Kurumsallaşma bir anda oluşabilecek bir eylem değildir. Bir sürece bağlı olarak oluşmaktadır. Şirket kurumsallaştıkça verdiği hizmetler profesyonelleşir ve müşteri ilişkileri güçlenir. Ankara Web Tasarım internet sitenizi oluşturarak kurumsallaşma yolundaki en önemli aşamayı atlamanızı sağlayan bir firmadır. İnternete ve internet sitesini

Ankara Web Tasarım

Çarşamba, 18 Mayıs 2016 by

firmalarını tasarım tasarımlar Kalıcı sıralarda boyutlarında olmak doğruya özellikler siteleri prestiji farklı medya . Kazancınıza kitleye Kimlik siteleri sitelerini için sizi unutulmayın başarı daha sunuyoruz. Ettiklerinde katabilirsiniz!Marka kriterimizle emin aldıkKalite üstün değerine pazarlayabilir sağlayacak tasarlayacağı ÇizgimizYüzlerce adwords da daha tarayıcılarda kadar markanızın İstanbul sizde için Müşterileriniz öyküsü bir olduğunuz ekip web yer sizlere geliştirdiği (Responsive

Tagged under:

Ankara Web Tasarım

Cuma, 13 Mayıs 2016 by

19.10.2015  tarihli tensip tutanağının 4. maddesi gereğince, davaya konu toplantı tutanaklarını hazirun cetvelini, çağrıları, gündemi ve vekaletleri ihtiva eden karar defterinin ibrazıdır. Apartman karar defteri fotokopisinin ibrazıdır. 19.10.2015 tarihli tensip tutanağının 4. maddesi gereğince ibrazı istenen, davaya konu toplantı tutanakları, hazirun cetveli, çağrıları, gündemi ve vekaletleri ihtiva eden karar defteri aslı İzmir C. Başsavcılığının 2015/97334

Tagged under:

Profesyonel Web Sitesi

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

Açıklamalar          :   Sayın Bilirkişi 30.09.2015 tarihli raporda; “….08.07.2013 imza ve başlangıç tarihli sözleşmeden tekrar 13.09.2013 tarihli sözleşmenin yapıldığı tarihe kadar geçen 2 ay, 5 gün (65 günlük) sürede davacıya 45 günlük ücret ödendiği bordrolardan tespit olunmaktadır. Hizmet akdi devam ettiği halde bu sürede 65-45=20 günlük ücret ödeme kaydına rastlanmamıştır. ……..SGK kayıtlarından davacının 28.09.2013-20.03.2014 arası

Tagged under:

Ankara WebTasarım

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

Belediyenizin 02.10.2014 tarih ve 371 sayılı Encümen Kararı ile; Müvekkil Ankara Web Tasarım nın onaylı mimari projeye aykırı olarak duş+müştemilat yaptığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanunun 32 ve 42. Maddeleri dayanak yapılmak suretiyle 2.896,148 TL. idari para cezası ile tecziyesine karar verilmiş idi. Tarafımızca, anılı idari işlemin iptali istemli olarak dava açılmış, İzmir 5. İdare

Tagged under:

Ankara Web Tasarı

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

6- DAVA AÇMA SÜRESİ Hukuk düzeni alacakların Ankara Web Tasarım  sahipleri tarafından uzun süre takip edilmeden öylece bırakılmalarına izin vermemiş; bu haldeki alacakların ya tamamen ortadan kalkacaklarını ya da varlıklarını sürdürmekle beraber artık talep edilemeyeceklerini çeşitli düzenlemelerle hükme bağlamıştır. Bu tip bir düzenleme SSK m.79/8’de de mevcuttur. Maddede sigortalıların sigortalı hizmetin tespiti davasını “….hizmetlerinin geçtiği yılın

Tagged under:

Ankara Tasarım Web

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

3- GÖREVLİ MAHKEME Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara bakmakla görevli mahkeme iş mahkemesidir(SSK m.134). Dolayısıyla sigortalı hizmetin tespiti davası da iş mahkemesinde, iş mahkemesinin kurulmadığı yerlerde görevlendirilecek olan mahkemede görülür. 4- YETKİLİ MAHKEME SSK m.134’te kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların yetkili iş mahkemesinde çözüleceği öngörülmüş, ancak yetkili mahkemenin hangisi olacağı yolunda bir hüküm getirilmemiştir. Yargıtay’a

Ankara Web Firması

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

Kaldı ki; Davacı/karşı davalının malzeme bedeli talebi, 6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu MADDE 472 gereğince de hukuka aykırıdır. ‘’Eser meydana getirilirken, Ankara Web Firması işsahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu

TOP