Ankara Web Tasarım Şirketleri

Salı, 10 Mayıs 2016 by

Borçlu-diğer davalının mali durumunu, borca batık olup olmadığını en iyi bilecek durumda olan ve bilmesi gereken tarafımız değil, 6.000.000 TL bedelli bono düzenleyen davacı bankanın olduğu su götürmez bir gerçektir.   Nitekim, bu husus, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Ankara Web Tasarım tarihli kararında; (Ek-1)   “Banka ile borçlu arasında önemli miktarda kredi ilişkisi mevcut olup

TOP