Ankara Web Tasarım Önemi

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2002/15-849 E. ve 2002/861 K. sayılı 30.10.2002 tarihli kararı; (Ek-2)   “… tasarrufun iptali davalarının ön koşulu, alacaklının borçlu aleyhine yaptığı takibin semeresiz kalması ve bunun kanıtlanmasıdır. Yine bu davaların açıklanan özelliklerinin doğal sonucu olarak iptali istenen tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılması gereği de bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır.”    

TOP