SEO Uyumlu Web Sitesi

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

Temyiz Eden

Katılan    SEO Uyumlu Web Sitesi                  : Ankara Web Tasarım Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

 

 

Konu      SEO Uyumlu Web Sitesi                    :İzmir 10. Asliye Ceza Ankara Web Tasarımsi’nin sayılı   kararının bozulması talebimizdir.

 

 

Açıklamalar :

 

İzmir 10. Asliye Ceza Ankara Web Tasarımsi 2015/223 E. 2015/634K ve 05/10/2015 tarihli kararı ile

 

‘’…..aracınSEO Uyumlu Web Sitesi Ankara Web Tasarım Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne tescil tarihinin 15/07/2008 tarihi olduğu, yine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü yazısından anlaşılacağı üzere Web Tasarım Ankara  plakalı araç üzerinde çeşitli icra dairelerince verilen çok sayıda ihtiyati haciz kararları bulunduğu, aracın tescil tarihi, sanığın savunması Kadifekale Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün işe başlama bildirim yazısı nazara alındığında, sanığın savunmasında aracın mülkiyetinin gerçekte kendisine ait olduğunu, bununla ilgili ödemeleri yaptığını, karayollarında yük taşınması için gerekli olan K2 belgesi kendisinde olmadığı için aracın şirketin üzerinde gösterildiğini belirten ifadesi, ayrıca katılanın hazırlık ifadesinde aracı teslim ettiğine dair yazılı bir belgesinin olmadığını belirtmesi karşısında Ankara Web Tasarım Elektrik San. ve Ltd. Şti. adına kayıtlı bulunan araç üzerinde çok sayıda haciz kararının bulunduğu, sanığın uzun süre katılanla iş ilişkisi içinde olduğu ve söz konusu araçla satışları gerçekleştirdiği, aracın alınması ve tahsisi işlemini sanığın kullanması için yapıldığının anlaşıldığı, araç üzerinde çok sayıda haciz kararı bulunması nedeniyle Ankara Web Tasarımkatılanın araç üzerinde tasarrufunun bulunmadığı,SEO Uyumlu Web Sitesi ancak katılanın üzerine kayıtlı olmasından dolayı araçla ilgili vergi cezaları, trafik cezalarının katılan şirket üzerine gelmesi nedeniyle katılanın Web Tasarım Ankara  hakkında şikayette bulunduğu, Web Tasarım Ankara la katılan arasındaki ilişkinin hukuki mahiyette olduğu kanaatine Ankara Web Tasarımmizce varılarak unsurları oluşmayan güveni kötüye kullanma suçundan sanığın Beraatine…’’ karar vermiştir.

 

Yerel Ankara Web Tasarımnin vermiş olduğu bu karar usul ve yasaya aykırı olup temyizen incelenerek bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

 

                                   1-Yerel Ankara Web Tasarım kararının ‘’sanığın savunmasında aracın mülkiyetinin gerçekte kendisine ait olduğunu, bununla ilgili ödemeleri yaptığını, karayollarında yük taşınması için gerekli olan K2 belgesi kendisinde olmadığı için aracın şirketin üzerinde gösterildiğini belirten ifadesi, ayrıca katılanın hazırlık ifadesinde aracı teslim ettiğine dair yazılı bir belgesinin olmadığını belirtmesi karşısında’’ şeklindeki gerekçesinde, sanığın aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğuna dair beyanını yeterli görmüş ancak müvekkilin aracın teslim edildiğine dair yazılı bir belgesinin olmamasını yeterli görmemiştir. Oysaki sanığın aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğuna ilişkin iddiasını

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP