Profesyonel Web Sitesi

by / Perşembe, 12 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım, Genel

Açıklamalar          :

 

  1. Sayın Bilirkişi 30.09.2015 tarihli raporda; “….08.07.2013 imza ve başlangıç tarihli sözleşmeden tekrar 13.09.2013 tarihli sözleşmenin yapıldığı tarihe kadar geçen 2 ay, 5 gün (65 günlük) sürede davacıya 45 günlük ücret ödendiği bordrolardan tespit olunmaktadır. Hizmet akdi devam ettiği halde bu sürede 65-45=20 günlük ücret ödeme kaydına rastlanmamıştır. ……..SGK kayıtlarından davacının 28.09.2013-20.03.2014 arası 177 günlük sürede 98 gün başka işverenlere ait işyerlerinde çalıştığı tespit olunmaktadır. 20.08.2013-20.03.2014  arası dönemde gelirden mahkum kaldığı sure 177-98=79 gün olarak tespit olunmaktadır. Bu tespitlere gore davacının 1. Sözleşme döneminden 20 gün ve 2. Sözleşme döneminden 79 gün olmak üzere 99 günlük ücret tutarında gelir kaybına uğradığı iddiası tespit olunmuştur………..Savunmasını kanıtlamak için davalının dinlettiği tanığı davacının personel ile geçinememesi ve iş bilgisi yeterli görülmemesi üzerine gemisinin değiştirildiğini, şikayetlerin gelmeye devam ettiğini, davacının sürekli küfürlü konuştuğunu ifade etmiştir. Hangi personel ile geçinemediği, geçimsizliğe yol açanan nedenin ve kimden kaynaklandığının, kiminle ne zaman hangi küfürleri ederek konuştuğu, kimin ne için ve ne zaman şikayet ettiği somut olarak tespit olunamamaktadır. Mevcut dosya delil durumuna gore davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilmediği tespit ve kanısına varıldığı takdirde mahrum kaldığı ücret geliri 1675 USD doları/30=55.83 günlük dolar ve TC. Merkez Bankasının (05.05.2014) tarihindeki efektif Ankara Web Tasarım alış kuru üzerinden alacağı;

55.83×99 gün×2.1058 kur =11.639.11 olarak hesaplanmıştır “şeklinde tespitte bulunmuştur.

  1. Sayın Bilirkişinin ‘’….. davacının 1. Sözleşme döneminden 20 gün ve 2. Sözleşme döneminden 79 gün olmak üzere 99 günlük ücret tutarında gelir kaybına uğradığı iddiası tespit olunmuştur.’’ şeklindeki tespiti yanlıştır. Zira Müvekkil; 08.07.2013 imza ve yürürlük tarihli 6 ay sureli Web Tasarım sözleşme ile bağlı olarak bu sözleşme dönemi sona ermeden tekrar 6 ay sureli olarak imzalanan 13.09.2013 imza tarihli 2. Sözleşmeye kadar çalışmış ücreti bordrolarda ancak katılmaktayız.

3.Ayrıca bilirkişi tarafından da haklı olarak belirtildiği üzere; davalı yanca ileri sürülen sözleşmenin haklı Profesyonel Web Sitesi nedenle feshedildiğine dair iddialar soyut ve mesnetsiz olup; müvekkilin hangi personel ile geçinemediği, geçimsizliğe yol açanan nedenin ve kimden kaynaklandığının, Profesyonel Web Sitesi kiminle ne zaman hangi küfürleri ederek konuştuğu, kimin ne için ve ne zaman şikayet ettiği somut delillerle ispatlanamamıştır. Bilirkişinin bu Ankara Tasarım tespitine de katılmaktayız.

  1. Ancak Sayın Bilirkişi müvekkilin mahrum kaldığı ücret gelirini Profesyonel Web Sitesi hesaplarken herhangi bir işyerinde çalışmadığı yani boşta kaldığı Ankara Web Sitesi günleri davalı şirket ile anlaştığı günlük ücret ile çarpmış ve efektif alış kurunu uygulamıştır. Bilirkişi bu hesaplamayı yaparken müvekkilin çalıştığı diğer işyerlerinde de davalı işverenle anlaştığı günlük ücreti aldığını varsayarak yapmıştır. Ancak müvekkil davalı işverenin sözleşmeye aykırı olarak kendisini çalıştırmadığı, boşta bıraktığı sürelerde diğer işyerlerinde açıkta kalmamak ve geçimini bir şekilde asgari düzeyde sağlayabilmek amacıyla aylık asgari ücret ile günübirlik işlerde kısa sürelerle çalışmıştır.  Müvekkilin çalıştığı diğer işyerlerinde asgari ücret aldığı göz önünde bulundurularak yani daha düşük ücretle çalıştırıldığından aradaki gelir kaybı göz önünde Web Tasarım bulundurularak hesaplama yapılmalı; boşta kaldığı günlerde mahrum kaldığı gelire(55.83×99 gün ×2.1058 kur =11.639.11 olarak hesaplanmıştır) Ankara Web Tasarım diğer işyerlerinde çalıştığı sürelerde aldığı düşük ücret nedeniyle mahrum kaldığı ücret de eklenerek hesaplamanın yapılması gerekir. Bu nedenle, bilirkişinin bu yöndeki tespitine itiraz etmekteyiz.

 

Sonuç ve İstem          : Ankara Web Tasarım Yukarıda izah edilen nedenlerle; 30.09.2015 tarihli bilirkişi raporuna karşı  itirazlarımızı sunar; ve işbu davanın kabulüne, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP