Ostim’de Web Tasarım

by / Pazar, 13 Kasım 2016 / Published in Genel

HUKUK HİZMETLERİ,
İCRA TAKİPLERİ VE DAVA
DOSYALARI RAPORU

( ŞUBAT 2008 )

Ostim Web Tasarım
Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Onat Ostim Web Tasarım ;

2008 yılının ŞUBAT ayı içerisinde Ofisimiz tarafından Ostim Web Tasarım ’ ne verilen hizmetler ile Ostim Web Tasarım vekili olarak takip ettiğimiz dava ve icra takiplerine ilişkin gelişmeleri içeren raporumuzu sunuyoruz:

TAKİP ETTİĞİMİZ İŞLER:

KARŞI TARAF TARİH AÇIKLAMA
06.02.2008
Karşı taraf ile Ostim Web Tasarım Turz. Yatr. A.Ş. arasında akdedilmesi düşünülen ve karşı tarafça gönderilmiş olan kira sözleşmesi şablonu incelenerek sözleşmenin 8. maddesinin “ Kiracının Kira sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde Kiralayan geriye kalan kira süresi bakımından hiçbir kira bedeli, hak, alacak, müspet zarar, kar yoksunluğu, vb. herhangi bir nam altında tazminat vb. bedel talep etmeyecektir” şeklinde değiştirilmesine yönelik görüşlerimiz bildirilmiştir.

07.02.2008
Konyaaltı Kompleksi 12 numaralı plaj ünitesine ilişkin olarak taraflar arasında akdedilmiş olan 19/05/2005 başlangıç tarihli Plaj İşletme Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasına, münakit sözleşmenin bir kısım hükümlerinin tadil edilmesine dair süre uzatım protokolü hazırlanmıştır.

08.02.2008
Konyaaltı Kompleksi içerisinde bulunan 1 numaralı plaj ünitesi yanında bulunan otopark işletmecisi olan karşı tarafça, münakit işletme sözleşmesinin süresinin 20.08.2008 tarihinde sona ereceği, sözleşmenin yenilenmeyeceği ve anılı tarihte üniteyi boşaltarak tam, eksiksiz ve teslim alındığı şekliyle teslim etmesi hususlarının bildirildiği ihtarname hazırlanarak, elden tebliğ edilmek üzere BeachPark İşletme Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

11.02.2008 Karşı tarafın Ostim Web Tasarım Turz. Yatr. A.Ş. ‘e ait Beachpark Kompleksi’nin tanıtım ve marka iletişimine yönelik basın/halkla ilişkiler ve organizasyon/etkinlik faaliyetlerinde bulunmasına ve Ostim Web Tasarım Turz. Yatr. A.Ş. nin kurumsal ve projeler ‘basın danışmanı’ sıfatıyla basın ve halkla ilişkiler iletişimini yürütmesine ilişkin olarak büromuza gönderilen sözleşmenin incelenmesi sonucu tarafımızca sözleşme revize edilmiş e-mail yoluyla gönderilmiştir.

11.02.2008
Konyaaltı Kompleksi içerisindeki münferit alanın baz istasyonu konuşlandırılmak üzere karşı tarafa kiraya verilmesine ilişkin olarak taraflar arasında akdedilmiş olan 15.06.2007 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin süresinin 15.08.2008 tarihinde sona ereceği, sözleşmenin yenilenmeyeceği hususları Karşıyaka/İzmir 6. Noterliği’nden keşide edilen ihtarname ile bildirilmiştir.

11.02.2008
Konyaaltı Kompleksi içerisindeki 4 numaralı plaj ünitesi içerisindeki alanın baz istasyonu konuşlandırılmak üzere karşı tarafa kiraya verilmesine ilişkin olarak taraflar arasında akdedilmiş olan 11.07.2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin süresinin 11.07.2008 tarihinde sona ereceği, sözleşmenin yenilenmeyeceği hususları Karşıyaka/İzmir 6. Noterliği’nden keşide edilen ihtarname ile bildirilmiştir.

15.02.2008 Konyaaltı Kompleksi içersindeki 6 C numaralı münferit üniteye ilişkin olarak taraflar arasında akdedilmiş olan 02.10.2003 başlangıç tarihli İşletme Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasına, münakit sözleşmenin bir kısım hükümlerinin tadil edilmesine dair süre uzatım protokolü hazırlanmıştır.
15.02.2008 Konyaaltı Kompleksi içerisinde bulunan 5 B numaralı münferit ünitenin karşı tarafça işletilmesine yönelik olarak taraflar arasında akdedilecek olan işletme sözleşmesi hazırlanarak e-mail yoluyla gönderilmiştir.

15.02.2008 Konyaaltı Kompleksi içersindeki 9 F numaralı münferit üniteye ilişkin olarak taraflar arasında akdedilmiş olan 09.03.2005 başlangıç tarihli İşletme Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasına, münakit sözleşmenin bir kısım hükümlerinin tadil edilmesine dair süre uzatım protokolü hazırlanmıştır.
15.02.2008 Ertan Kasap ve Gıda Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. ,Bal Et ve Et Mamulleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ve Mustafa Bal’ın Ostim Web Tasarım Turz. Yatr. A.Ş. nezdindeki hak ve alacaklarına haciz konulduğunun bildirildiği karşı tarafın 2008/2933 E. sayılı dosyası üzerinden gönderilen 1.Haciz İhbarnamesi’ne itirazlarımızı içeren dilekçe hazırlanarak dosyasına sunulmuştur.
16.02.2008 Beachpark Kompleksi içerisinde yer alan konser alanda, karşı tarafça “Çocuk Karnavalı” aktivitesi düzenlenmesine ilişkin taraflar arasında akdedilecek olan aktivite sözleşmesi hazırlanmıştır.
18.02.2008 Karşı tarafça, Ostim Web Tasarım Turz. Yatr. A.Ş. personeli Mevlüt Karataş’ın şirket nezdinde bulunan imza ve yazı örneklerinin istendiği 2006/554 E. sayılı dosyası üzerinden gönderilen müzekkereye karşı tarafımızca cevap yazısı hazırlanarak ekinde ilgili evraklar sunulmuştur.
18.02.2008 Menilcioğlu Turz. Yatr. A.Ş. bünyesinde işe başlatılması düşünülen karşı taraf hakkında yapılan adli sicil sorgulaması raporu e-mail yoluyla gönderilmiştir.
20.02.2008
Antalya İli, Merkez ilçe, Bahçelievler Mah. 3700 Ada, 1 Prsel nolu taşınmazın ön kısmında Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan kıyı kesiminde 18 adet kişinin işgalinin tespit edildiği, BeachPark Kompleksi 5,6,7 ve 9 numaralı plaj ünitelerine ilişkin olarak 20.04.2004 – 01.10.20007 tarihleri arasındaki dönemde bu işletmelere ait kayıt ve kimlik bilgilerinin bildirilmesinin istendiği karşı tarafın 09.01.2008 tarihli yazısı uyarınca ilgili evrakların ekinde gönderildiğini içeren cevap yazısı hazırlanarak e-mail yoluyla iletilmiştir.

20.02.2008 BeachPark Kompleksi giriş kapılarında bulunan 4 adet mekanik otopark bariyer sisteminin bakım-onarımı, yedek parça temini, 4 adet dış mekan kamera sistemi, bilgisayara kayıt sitemi ve link görüntü aktarıcılarının bakım-onarım işlerinin karşı tarafça yapılmasına ilişkin sözleşme hazırlanarak e-mail yoluyla gönderilmiştir.

27.02.2008
Konyaaltı Kompleksi içerisindeki 1 numaralı plaj yanındaki otopark alanın işletilmesine ilişkin taraflar arasında akdedilmiş olan 20.08.2007 başlangıç tarihli plaj işletme sözleşmesinin süresinin 20.08.2008 tarihinde sona ereceği, sözleşmenin yenilenmeyeceği hususları Karşıyaka/İzmir 6. Noterliği’nden keşide edilen ihtarname ile bildirilmiştir.

26.02.2008 Konyaaltı Kompleksi 9 B numaralı plaj ünitesine ilişkin olarak taraflar arasında akdedilmiş olan 17/02/2006 başlangıç tarihli İşletme Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasına, münakit sözleşmenin bir kısım hükümlerinin tadil edilmesine dair süre uzatım protokolü hazırlanmıştır.

26.02.2008 Konyaaltı Kompleksi Çocuk Parkı münferit alanına ilişkin olarak taraflar arasında akdedilmiş olan 15/02/2007 başlangıç tarihli İşletme Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasına dair süre uzatım protokolü hazırlanmıştır
27.02.2008 Konyaaltı Kompleksi 13 numaralı plaj ünitesine ilişkin olarak taraflar arasında akdedilmiş olan 28/02/2006 başlangıç tarihli İşletme Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasına dair süre uzatım protokolü hazırlanmıştır
27.02.2008 Konyaaltı Kompleksi içerisinde bulunan 10 D numaralı münferit ünitenin karşı tarafça işletilmesine yönelik olarak taraflar arasında akdedilecek olan işletme sözleşmesi hazırlanarak e-mail yoluyla gönderilmiştir.

28.02.2008 Karşı tarafça Dolphinland tesislerinde Ostim Web Tasarım Turz. Yatr. A.Ş. tarafından yaptırılmış bulunan show havuzlarında gösteri yapmak üzere taraflar arasında akdedilmiş olan 10/03/2005 başlangıç tarihli performans Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasına dair süre uzatım protokolü hazırlanmıştır.
28.02.2008
Büromuza mail yoluyla iletilen ve karşı tarafla imzalanması düşünülen eser sözleşmesinin tarafımızca hukuki değerlendirmesi yapılarak, sözleşmeye en son hali verilmiş ve e-mail yoluyla gönderilmiştir.

28.02.2008
Konyaaltı Kompleksi içerisinde bulunan 2 E numaralı münferit ünitenin karşı tarafça işletilmesine yönelik olarak taraflar arasında akdedilmiş olan 21.10.2003 başlangıç tarihli işletme sözleşmesinin süresinin 05.01.2008 tarihinde sona ermesi üzerine anılı münferit alanın Ostim Web Tasarım Turz. Yatr. A.Ş.ne teslim edildiğine dair teslim-tesellüm (ibraname) hazırlanarak e-mail yoluyla gönderilmiştir.

29.02.2008 Konyaaltı Kompleksi 14 D numaralı depoya ilişkin olarak taraflar arasında akdedilmiş olan 01.03.2004 başlangıç tarihli İşletme Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasına dair süre uzatım protokolü hazırlanmıştır

RAPOR TARİHİMİZ İTİBARİYLE KARARA BAĞLANMIŞ DAVALAR:

1. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM” TARGET=“_BLANK”>OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ 2006/94 E. ALACAK

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

15.01.2008 tarihindeki celsede davanın reddine karar verilmiş olup, kararın tarafımıza tebliğ edilmesi beklenmektedir.

2. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ADANA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2007/11 4E. MADDİ/MANEVİ TAZMİNAT

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğ edilmesi beklenmektedir.

3. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA 2. İŞ MAHKEMESİ 2005/430 E. BONO İPTALİ/İŞÇİ ALACAĞI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğ edilmesi beklenmektedir.

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

5. *
DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ADANA 4. İŞ MAHKEMESİ 2006/260 E. İŞÇİ ALACAĞININ TAHSİLİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

6. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ADANA 4. İŞ MAHKEMESİ 2006/425 E. İŞÇİ ALACAĞININ TAHSİLİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

7. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2006/2504 E.-
2007/757 K. İPTAL DAVASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.
8. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2006/2512 E.-
2007/765 K. İPTAL DAVASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

9. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2006/2511 E.-
2007/764 K. İPTAL DAVASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

10. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2006/2505 E.-
2007/758 K. İPTAL DAVASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

11. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2006/2510 E.-
2007/763 K. İPTAL DAVASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

12. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2006/2509 E.-
2007/762 K. İPTAL DAVASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

13. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2006/2506 E.-
2007/759 K. İPTAL DAVASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

14. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2006/2507E.-
2007/760 K. İPTAL DAVASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

15. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2006/2508 E.-
2007/761 K. İPTAL DAVASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

16. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. ANTALYA VALİLİĞİ
ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ 2005/1838 E.- 2006/2626 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

17. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/879 E. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

18. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ 2005/877 E. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

19. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ 2005/878 E. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

20. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/115 E.-
2006/602 K. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

21. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/116 E.-
2006/588 K. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

22. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/117 E.-
2006/589 K. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

23. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/118 E.-
2006/603 K. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

24. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/119 E.-
2006/590 K. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

25. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/120 E.-
2006/591 K. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.
26. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/122 E.-
2006/592 K. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.
27. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.

MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/124 E.-
2006/593 K. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

28. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.

ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/951 E.
2005/1580 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

29. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/952 E.
2005/1581 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

30. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/953 E.
2005/1582 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

31. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/954 E.
2005/1583 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.
32. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.

ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/955 E.
2005/1584 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

33. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/956 E.
2005/1585 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

34. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/957 E.
2005/1586 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

35. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/958 E.
2005/1587 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

36. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/959 E.
2005/1588 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

37. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/960 E.
2005/1589 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

38. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2004/961 E.
2005/1590 K. İPTAL

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

39. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/121 E.
2005/1593 K. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

40. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ 2005/125 E.
2005/1879 K. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

41. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/262 E.
2004/973 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

42. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/263 E.
2004/974 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

43. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/264 E.
2004/975 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

44. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.

KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/265 E.
2004/976 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :
Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

45. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.

KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/266 E.
2004/977 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

46. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/268 E.
2004/979 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

47. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/269 E.
2004/979 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

48. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/270 E.
2004/980 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

49. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERGİ MAHKEMESİ 2004/271 E.
2004/981 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

50. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/272 E.
2004/982 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

51. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/273 E.
2004/983 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

52. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/274 E.
2004/984 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

53. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/275 E.
2004/985 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

54. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/277 E.
2004/986 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

55. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/278 E.
2004/995 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

56. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2004/279 E.
2004/987 K. DAMGA VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Temyiz incelemesinin sonuçlanması beklenmektedir.

57. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

VOYAGER MED.TUR. END. TİC. A.Ş.
OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2005/456 E. MEN’İ MÜDAHALE VE TAZMİNAT

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 13.11.2007 tarihli celsesinde davanın kabulüne karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliği beklenmektedir.

RAPOR TARİHİMİZ İTİBARİYLE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALAR :

A. AÇTIĞIMIZ DAVALAR :

1. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2007/ 2286 E. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davalı idarenin 1. savunma dilekçesinin tarafımıza tebliğ edilmesi beklenmektedir.

2. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2007/ E. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davalı idarenin 1. savunma dilekçesinin tarafımıza tebliğ edilmesi beklenmektedir.

3. –
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM.
UMUT ÇADIR-EMEL ÇÖKEREN
ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2007/326 E. iSTİRDAT

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 29.02.2008 tarihindeki celsesi beklenmektedir.

4. –
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB.
1.EROL ALTUN
2.AHMET ÇETİN
ADANA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2007/167 E. MADDİ/MANEVİ TAZMİNAT

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 29.01.2008 tarihindeki duruşmasında;davalı Ahmet Çetin’in yeni tespit edilen adresine dava dilekçesinin tebliğine ve duruşmanın 21.02.2008 tarihine talikine karar verilmiştir.

5. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2007/ 128 E. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ TERKİNİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davalı idarenin 2. savunmasını sunması beklenmektedir.

6. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2007/ 59 E. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ TERKİNİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davalı idarenin 2. savunmasını sunması beklenmektedir.

7. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ 2007/60 E. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ TERKİNİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davalı idarenin 2. savunmasını sunması beklenmektedir.

8. *
ŞİKAYETÇİ SANIKLAR MAHKEME DOSYA NO SUÇ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
1.HALDUN ÖZSOY
2. YAKUP ÖZALP
ANTALYA 6.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 2005/162 E. KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 30.04.2008 tarihindeki celsesi beklenmektedir.

9. –
ŞİKAYETÇİ SANIK MAHKEME DOSYA NO SUÇ

OSTİM WEB

FBT HAVACILIK TAŞ. VE YER HİZM. TUR. SEY. LTD. ŞTİ. ANTALYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 2006/1093 E. KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 20.02.2008 tarihindeki celsesi beklenmektedir.

B.ALEYHE AÇILAN DAVALAR :

1. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

1.OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
2. MALİYE HAZİNESİ
3.TOKİ
ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2006/539 E. ECRİMİSİL/ TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ/ TAZMİNAT

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 28.01.2008 tarihindeki celsesine, davacı tarafça takip edilmeyen davanın tarafımızca da takip edilmediği yönündeki beyanlarımızı ve HMUK’un 409. maddesi uyarınca işlemden kaldırılması talebimizi içeren dilekçe ile mesleki mazeret bildirilmiş olup, müteakip duruşma gününün/işlemden kaldırma kararının tarafımıza tebliğ edilmesi beklenmektedir.

2. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ 2006/727 E. İŞÇİ ALACAĞININ TAHSİLİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın duruşma safhası Av. Yusuf Özer tarafından takip edilmektedir.

3. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ADANA 4. İŞ MAHKEMESİ 2006/211 E. ALACAK

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın duruşma safhası Av. Yusuf Özer tarafından takip edilmektedir.

4. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ 2006/894 E. TAZMİNAT

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 07.02.2008 tarihindeki celsesinde sunduğumuz itirazlara rağmen davanın kabulüne, 1.212.YTL. tazminatın tarafımızdan tazminine karar verilmiştir. Kararın tebliğini müteakip karar temyiz edilecektir.

5. –
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

1.OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
2.ALKE İNŞ. A.Ş.
ANTALYA 2. İŞ MAHKEMESİ 2006/901 E. MADDİ TAZMİNAT

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 19.02.2008 tarihindeki celsesi beklenmektedir.

6. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİ 2006/903 E. ALACAK

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 07.02.2008 tarihindeki celsesinde; Davacı tarafça tanıkları Murat Süğlün’ün bahsini ettiği yazılı teklif belgesinin bulunmadığı, aralarında sadece Murat Balım tarafından gönderilen mail bulunduğu, bu mailin gönderildiğinin kendisi tarafından da kabul edildiği yönünde beyan dilekçesi verilmiştir. İşbu dilekçeye tarafımızca hazırlanan beyan dilekçesi gönderilmiştir. Müteakip duruşması 12.03.2008 tarihindedir.

7. –
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİ 2006/325 E. KIDEM TAZMİNATI VS. ALACAĞIN TAHSİLİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 27.02.2008 tarihindeki celsesi beklenmektedir.

8. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.

ANTALYA 2. İŞ MAHKEMESİ 2006/244 E. KIDEM TAZMİNATI VS. ALACAĞIN TAHSİLİ

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 29.04.2008 tarihindeki celsesi beklenmektedir.
9. *
DAVACI DAVALI MAHKEME DOSYA NO DAVANIN NEV’İ

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.
ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİ 2000/867 E. TAZMİNAT

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER :

Davanın 27.03.2007 tarihli celsesi beklenmektedir.

OSTİM WEB TASARIM TUR. YAT. A.Ş.’ NİN ALACAKLI OLDUĞU İCRA TAKİPLERİ :

A. TAHSİL KABİLİYETİ BULUNMAYAN DOSYALAR :

1.

BORÇLU İCRA DAİRESİ VE DOSYA NO ASIL ALACAK MİKTARI TAKİBİN ÖZETİ
ANTALYA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2004/6734 E.
23.888.500.000 TL
Tarafımızca, işletme imtiyaz bedeli borcunu ödemeyen borçlu aleyhinde 28.105.661.233-TL toplam alacağın yıllık % 120 reeskont faizi,icra masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebiyle 02.09.2004 tarihinde icra takibine geçilmiştir. 21.10.2004 tarihinde hacze gidilerek karşı tarafın işletmecisi olduğu ünite içerisindeki eşyalar haczedilmiştir. Haczedilen malların değeri düşük olduğundan ve borçluya hiçbir şekilde ulaşılamadığından borcun tahsiline yönelik işlem yapılması mümkün olamamaktadır. Suat Bey’le yapılan mutabakat neticesinde çek cezasına ilişkin olarak yaptığı 4.000.YTL. ödeme 29.11.2007 listesi ile bildirilmiş, bakiye 2.000.YTL. için senet vermiştir. Tahsil edildiğinde muhasebe kayıtlarına intikal ettirilecektir.

B. İŞLEMLERİ DEVAM EDEN DOSYALAR :

1.
BORÇLU İCRA DAİRESİ VE DOSYA NO ASIL ALACAK MİKTARI TAKİBİN ÖZETİ

İZMİR 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2007/26140 E.

40.000,00-YTL
Tarafımızca, imtiyaz bedeli borcuna ilişkin olarak verilmiş olan iki adet çeke dayalı olarak 43.616,44-YTL tutarındaki toplam alacağın, T.C.M.B.’nın kısa vadeli kredilere uyguladığı yıllık % 25 oranından az olmamak kaydıyla değişen oranlardaki reeskont faizi, icra masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebiyle borçlular aleyhinde 28.11.2007 tarihinde icra takibine geçilmiştir. Ödeme emrinin borçlulara tebliğ edilmesi beklenmektedir.

2.
BORÇLU İCRA DAİRESİ VE DOSYA NO ASIL ALACAK MİKTARI TAKİBİN ÖZETİ

1.
ANTALYA 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2007/13261 E.

57.323,36-USD
Tarafımızca, işletme sözleşmesine dayalı olarak 61.935,98-USD+347,66-YTL tutarındaki toplam alacağın, YTL bazında aylık % 15, USD bazında yıllık % 15 oranındaki faizi, icra masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebiyle borçlular aleyhinde 04.10.2007 tarihinde icra takibine geçilmiştir. Ödeme emrinin borçlulara tebliğ edilmesi beklenmektedir. Ancak, icra dosyasına itiraz ettikleri avukatları tarafından bildirilmiştir. İtirazın iptali davası açılacaktır.

3.
BORÇLU İCRA DAİRESİ VE DOSYA NO ASIL ALACAK MİKTARI TAKİBİN ÖZETİ

5.
BORÇLU İCRA DAİRESİ VE DOSYA NO ASIL ALACAK MİKTARI TAKİBİN ÖZETİ

ANTALYA 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2007/13263 E.

32.576,98-USD
Tarafımızca, işletme sözleşmesine dayalı olarak 33.812,76-USD+ 8.710,04-YTL tutarındaki toplam alacağın, YTL bazında aylık % 15, USD bazında yıllık % 15 oranındaki faizi, icra masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebiyle borçlular aleyhinde 04.10.2007 tarihinde icra takibine geçilmiştir. Ödeme emrinin tebliği üzerine icra dosyasına itiraz etmişler ancak borçlu şirket yetkilisi itirazdan sonra şirkete gelerek Hasret Bey ile görüşme yapmış, 7.000.YTL. nakit, 20.12.2007 keşide tarihli 10.000.YTL. bedelli çek, 20.01.2007 keşide tarihli 13.000.YTL. bedelli çek ve 10.03.2007 keşide tarihli 10.000.YTL. bedelli çek ile ödeme yapmıştır. Ödemeler şirket kayıtlarına alınmıştır.

6.
BORÇLU İCRA DAİRESİ VE DOSYA NO ASIL ALACAK MİKTARI TAKİBİN ÖZETİ

İZMİR 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2006/10177 E.

1.800,00-YTL
Tarafımızca bonoya dayalı 1.970,14- YTL tutarındaki toplam alacağın, yıllık % 25 oranındaki faizi, icra masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebiyle borçlu aleyhinde 15.09.2006 tarihinde icra takibine geçilmiştir. Borçludan kısımlar halinde yapılan tahsilatlar liste ile bildirilmiştir.

7.
BORÇLU İCRA DAİRESİ VE DOSYA NO ASIL ALACAK MİKTARI TAKİBİN ÖZETİ
ANTALYA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2005/15370 E.
6.262,69-YTL
Dosya üzerinden gönderilmiş olan ödeme emrinin borçluya tebliğ edilememesi üzerine, Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden temin edilen adrese yeniden tebligat çıkartılmıştır. İcra işlemleri devam etmektedir.

8.
İCRA DAİRESİ VE DOSYA NO ASIL ALACAK MİKTARI TAKİBİN ÖZETİ
ANTALYA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2005/15371 E.
6.241,00-YTL
Dosya üzerinden gönderilmiş olan ödeme emrinin borçluya tebliğ edilememesi üzerine, Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden temin edilen adrese yeniden tebligat çıkartılmıştır. İcra işlemleri devam etmektedir.

9.
BORÇLU İCRA DAİRESİ VE DOSYA NO ASIL ALACAK MİKTARI TAKİBİN ÖZETİ
ANTALYA 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2005/10907 E.
5.444,37-YTL
Tarafımızca, iki adet bonodan doğan 5.444,37-YTL toplam alacağın yıllık % 42 oranındaki faizi, icra masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebiyle borçlu aleyhinde 15.09.2005 tarihinde icra takibine geçilmiştir. Sn.Hasret Bayramoğulları’nın talimatı ile herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

10.
BORÇLU İCRA DAİRESİ VE DOSYA NO ASIL ALACAK MİKTARI TAKİBİN ÖZETİ
1.974,73-YTL
Dosya üzerinden gönderilen ödeme emrinin borçluya tebliğ edilememesi üzerine, borçlunun Antalya Valiliği’nden temin edilen adresine yeniden ödeme emri gönderilmiştir.

Ostim Web Tasarım ’ nin alacaklı olduğu icra takiplerinde yasal süresi içerisinde mal beyanında bulunmayan borçlular hakkında İcra Tetkik Mercii Hakimliği nezdinde ve 4184 Sayılı Kanuna muhalefet ederek karşılıksız çek keşide edenler hakkında da C. Başsavcılıkları nezdinde şikayetçi olunmuş; şikayetlerimiz üzerine borçlular (sanıklar) hakkında ceza davaları açılmış olup, davalar devam etmektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunulur.29.02.2008

TOP