Kurumsal Web Tasarım

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Genel

Somut olayda tüm dosya kapsamından söz konusu Web Sitesi  Ankara ların İnternet  Sitesi  Ankara ye zarar verecek şekilde ve teknik usullere aykırı olarak İnternet  Sitesi  Ankara ye verildiği yönünde bir tespitin olmadığı; kaldı ki bunun yanında, zaten toprak, hava yahut su ile teması bulunmayan Web Sitesi  Ankara ların İnternet  Sitesi  Ankara ye zarar verme ihtimalinin dahi doğmadığı; Web Sitesi  Ankara ların, her ne kadar hataen molozların içine karışmış ise de, tamamen izole edilmiş olan betonarme havuz ortamında bir anlamda muhafaza edildiği/İnternet  Sitesi  Ankara ye zarar vermekten bertaraf edildiği açıktır.

 

Nitekim, söz konusu Web Sitesi  Ankara lar, İNERT Web Sitesi  Ankara Kurumsal Web Tasarım  olarak değerlendirilen ve İnternet  Sitesi  Ankara ye hiçbir zararı olmayan Web Sitesi  Ankara lar olup; bu özellikleri nedeniyle başka ülkelerde inşaat Kurumsal Web Tasarımmalzemesi katkısı olarak dahi kullanılmaktadır. Dosyada mübrez, ÇED raporu, Sayın Başsavcılığınızca Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden alınan 17.07.2012 tarihli 11071 nolu rapor ile kompozit zehirli Web Sitesi  Ankara  olduğu iddia edilen malzemelerin zehirli Web Sitesi  Ankara  olmadığı, inert yani zararsız Web Sitesi  Ankara  olduğu açıkça anlaşılmakta olup; birkaç parça Web Sitesi  Ankara ların içine karıştığı izole havuzların fosfat havuzları olduğu; yani önceden konteynır fosfatlama işlemi için kullanılan havuzlar olduğundan, havuzlar içerisinde bulunan/bulunabilecek olan fosfat kalıntıları ve/veya içerdiği maddeler ile kompozit atığının birleşmesi nedeniyle/birleşmesi halinde etkileşim sonucu organik içeriğinin Kurumsal Web TasarımAYGEİY EK 3B’de verilen tehlikelilik eşik konsantrasyonları aşmış olabileceği ihtimali de yüksektir;

 

zira dosyada mübrez ve Ankara Web Tasarım-Enerji tarafından numuneler üzerinde yaptırılan çeşitli testlerde de Ankara Web Tasarım kompozit Web Sitesi  Ankara larının zehirli Web Sitesi  Ankara  olmadığı bir çok kereler tespit edilmiş olup; tarafımızca yeniden sunulacak olan numuneler üzerinde, Sayın Başsavcılığınızca yeniden incelemesi yaptırılması halinde, maddi gerçek açıkça tespit edilebilecektir.

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP