Kurumsal İnternet Sitesi

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

                                   Nitekim;

                         

  1. Sonuç olarak, Ankara Web Tasarım Belediye tarafından, Web Sitesi Tasarımı hakkında, hukukun temel ilkelerinden olan Web Tasarım Ankara ların İnternet Sitesiiliği ve Kurumsal İnternet Sitesi şahsiliği ilkelerine aykırı olarak düzenlenen, zamanaşımına uğramış olan, usul ve yasaya, hakkaniyete açıkça aykırı, baştan sona hatalı olarak tesis edilen Ankara Web Tasarım Konak Belediyesi’nin  Ankara Web konusu idari işlemlerinin iptalini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur

Hukuki Nedenler   : 3194 sayılı İmar İnternet Sitesiu, 5237 sayılı Türk Web Tasarım Ankara  İnternet Sitesiu ve ilgili

mevzuat hükümleri.

 

Deliller                      : 1-  Ankara Web konusu 08.10.2015 tarih ve 1854 no’lu Encümen kararı

2-  Ankara Web konusu 10.12.2015 tarih ve 2246 no’lu Encümen kararı

                                   3- Danıştay 6. İdare Başkanlığı’nın 2003/4166 E. ve 2005/977 K.

Sayılı ve 12.02.2005 tarihli kararı,

  4- Danıştay 6. İdare Başkanlığı’nın 13.06.2003 tarihli, 2002/5869 E.

       2003/3727 K sayılı  kararı,

  5- Tanık anlatımları, keşif, bilirkişi incelemesi,

  6- Kurumsal İnternet Sitesi  Karşı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma ve yargılama

        sırasında ortaya çıkacak hususlara ilişkin delil sunma haklarımız

saklı kalmak kaydıyla sair yasal deliller.

 

 

Sonuç ve İstem      : Kurumsal İnternet Sitesi Yukarıda açıklanan nedenlerle; Ankara Web Tasarım  idarenin,

  1.08.10.2015 tarih ve 1854 no’lu Encümen kararı ile alınan 746.-TL.

İdari para Web Tasarım Ankara sı uygulanması ve imara aykırı tadilatların yıkılmasına

yönelik idari işleminin iptaline,

 

  2.10.12.2015 tarih ve 2246 no’lu Encümen Kararı ile alınan

  2.992,00.TL. idari para Web Tasarım Ankara sı uygulanması idari işleminin iptaline,

 

  1.    Ankara Webya konu işlem hukuka aykırılık ve telafisi imkansız zarar

                                    şartlarını birlikte taşıdığından  Ankara Web sonuçlanıncaya dek  Ankara Web konusu

idari işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına,

 

4.Yargılama giderleri Kurumsal İnternet Sitesi ile vekalet ücretinin Ankara Web Tasarım  idareye yükletilmesine

karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.09.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1- Onanmış vekaletname örneği

Ek 2- Danıştay 6. Daire başkanlığı’nın /E. ve /K.

Sayılı ve 12.02.2005 tarihli kararı-13.06.2003 tarihli,

K sayılı  kararı,

Ek 3- Konak Belediyesi’nin  tarih ve no’lu Encümen kararı

Ek 4- Konak Belediyesi’nin 10.12.2015 tarih ve no’lu Encümen Kararı ve 07.01.2016

tarih ve

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP