Kaliteli Web Sitesi

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

Ayrıca, arama işlemi neticesinde havuz içerisinde bulunan söz konusu kompozit kanat parçalarının, teknik usullere uygun verilsin ya da verilmesin, esasen İnternet  Sitesi  Ankara ye verilmesi gibi bir uygulamanın/kastın söz konusu dahi olmadığını, Kaliteli Web Sitesi yani bulunan kanat parçalarının İnternet  Sitesi  Ankara ye verilmediğini, bunların dolgu malzemesinin içerisine karıştığını; bu nedenle, kanat parçalarının havuzların içerisine bilinçli bir şekilde ve depolamak iradesinin bulunmadığını bir kez daha belirtiriz.

 

Somut olayda, Web Sitesi  Ankara  malzemelerinin teknik usullere aykırı olarak toprağa, havaya yahut suya verilmiş olması gerekmekte olup; isnad edilen suça konu olayda, zaten Web Sitesi  Ankara ların toprağa/havaya/suya verilmediği sabit olduğu gibi; esasen söz konusu Web Sitesi  Ankara ların İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnternet  Sitesi  Ankara  Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Katı Web Sitesi  Ankara  İşletmeler Şube Müdürlüğü’nün 29.03.2012 tarih ve M.35.1.İBB.0.22.02.307.2-1065 sayılı; kompozit kanat Web Sitesi  Ankara larının, “07 02 plastiklerin, sentetik kauçuk ve yapay elyafların imalat, formülasyon, tedarik ve kullanımından Ankara Web Tasarım kaynaklanan Web Sitesi  Ankara lar” başlığı altındaki 07 02 13 Web Sitesi  Ankara  koduna sahip “Web Sitesi  Ankara  plastik” olarak tanımlanan rezin Web Sitesi  Ankara ları Kaliteli Web Sitesi olduğunun belirlendiği, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Web Sitesi  Ankara ların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2 kapsamında incelendiği ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda kompozit kanat Web Sitesi  Ankara larımızın düzenli depolama kriterlerine uygun olduğunun bildirildiği yazısı ile de sabit olduğu gibi, bu doğrultuda uzun uğraşlar ve yazışmalar sonucunda, tesiste bu iş için ayrılan bir yerde teknik özelliklere uygun olarak düzenli bir şekilde depolanan söz konusu kompozit parçalarının, bu yazı ile Harmandalı’da bulunan Web Sitesi  Ankara  Depolama Tesisine götürülerek düzenli olarak ve tüm teknik şartlara uygun olarak bertaraf edilmekte olduğu; kaldı ki; tüm dosya kapsamında havuzların dolgu malzemesi içerisine karışan kanat parçalarının, teknik usullere aykırı olarak örneğin etrafa saçıldığı, serbestçe bırakıldığı vb. şeklinde bir tespitte bulunmamaktadır. Zira, suçun unsurları bakımından, söz konusu kanat parçalarının tehlikeli madde olduğu dahi bir an için düşülse; herhangi bir Web Sitesi  Ankara  veya artığın salt İnternet  Sitesi  Ankara ye zarar verecek nitelikte olmasının, bu suçun oluşumu bakımından yeterli olmadığı; ayrıca İnternet  Sitesi  Ankara ye zarar verecek nitelikteki bu Web Sitesi  Ankara  Kaliteli Web Sitesive artıkların, ayrıca İnternet  Sitesi  Ankara ye zarar verecek şekilde ve teknik usullere aykırı olarak İnternet  Sitesi  Ankara ye verilmesi gerekmekte olup, örneğin sıklıkla karşımıza çıkan durumlardan, fabrika bacalarından çıkan İnternet  Sitesi  Ankara ye zararlı maddelerin filtresiz havaya verildiğinde bu suçun oluştuğu, oysaki filtre kullanıldığında teknik usullere uygun olarak İnternet  Sitesi  Ankara ye verildiğinden suç oluşmadığı malumunuz olduğu gibi;

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP