İnternet Stesi Yaptırmak

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

Ankara Web Tasarım Şirket İnternet Sitesi İnş. San. Tic. A.Ş., Ankara Web Tasarım İnternet Sitesi ve Müşteki Ahmet Hakan Görgülü, diğer Ankara Web Tasarım Şirket İnternet Web  Sitesi-Enerji San. ve Tic. A.Ş. şirketinin kurucu ortaklarından olup, Hakan Görgülü 31.05.2011 tarihine kadar Ankara Web Tasarım Şirket İnternet Web  Sitesi-Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin yönetim kurulunda yer almış; ancak 31.05.2011 tarihli genel kurul neticesinde müştekinin, Ankara Web Tasarım Şirketteki yönetim kurulu üyeliği sona ermiştir. Ancak, bu durum Müşteki tarafından bir türlü kabullenilememiş ve bu nedenle Müşteki tarafça, Ankara Web Tasarımler hakkında iftiraya varan bu ve benzeri bir çok iddia ile tamamıyla Ankara Web Tasarımleri zor durumda bırakmak, ticari itibarlarını zedelemek amacıyla bir çok kereler girişimde bulunulmuştur. İşbu arama kararına konu şikayette bu girişimlerden biridir; müşteki taraf maalesef ki, Web Tasarım Ankara yerlerini, kendi asılsız, kötüniyetli iddia ve amaçlarına adeta alet etmektedir. Zira, müşteki hazırlık dosyası kapsamından da anlaşılacağı üzere şahsi eşyalarını almış; bununla yetinmemiş avukatı ile birlikte 29.11.2011 tarihinde polis nezaretinde gelerek yine şahsi eşyalarını almış ve hatta Ankara Web Tasarım Şirkete ait bilgisayarı dahi alıp götürmüştür (buna ilişkin müşteki avukatı tarafından tutulan tutanak ekte sunulmaktadır). Hal böyle iken arama kararı verilmesi ve üstelik makul şüphe sebeplerinin varolduğundan İnternet Stesi Yaptırmak bahsedilmesi mümkün değildir. Ankara Web Tasarımlerin mülkiyet hakkı ihlal edilmiş; salt İnternet Stesi Yaptırmak müştekinin belgesiz, dayanaksız, soyut iddiaları ile arama yapılmıştır. Ankara Web Tasarım Şirketlerin iştigal konusunu ilgilendiren belge ve çizimlerin müştekiye ait olamayacağı hususu da göz ardı edilmiştir.

                  

  1. Ayrıca, gerek Ankara Web Tasarım İnternet Stesi Yaptırmak  Şirketler gerekse Ankara Web Tasarım İnternet Sitesi işbu arama kararı nedeniyle zarara uğramış ve mağdur olmuştur. Bu nedenle, 5237 sayılı Ceza Muhakemeleri İnternet Sitesiu’nun 141 vd. maddeleri ile özel Web Tasarım Ankara hükümleri gereğince, arama işlemi neticesinde ticari itibarı zedelenen, zor durumda kalan, mağdur olan ve Müştekinin sataşmalarına maruz kalan Ankara Web Tasarımlerin uğramış olduğu maddi/manevi zararların tazmini ve tüm yasal haklarımızın saklı tutulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç Ve İstem   : Yukarıda izah edilen nedenlerle, Karşıyaka 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 07.02.2012 tarihli 2012/70  değişik iş nolu dosyası üzerinden verilen arama kararına itirazlarımızın sunulması ile işbu arama kararın iptaline; ayrıca arama kararı nedeniyle Ankara Web Tasarımin ve Ankara Web Tasarımin yetkilisi bulunduğu ve aramanın yapıldığı Ankara Web Tasarım şirketler İnternet Sitesi İnş. San. Tic. A.Ş. ile İnternet Web  Sitesi-Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin uğramış olduğu maddi/manevi zararların tazmini ve tüm yasal haklarımızın saklı tutulmasına karar verilmesini saygılarımızla Ankara Web Tasarım arz ve talep ederiz. 09.02.2012

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP