İnetrnet Sitesi Yapma

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

1.WEB TASARIM ANKARA , İnetrnet Sitesi Yapma WEB TASARIM ANKARA LARIN İNTERNET SİTESİİLİĞİ İLKESİNE AYKIRIDIR.

 

Ankara Web Tasarım  İdare tarafından, idari para Web Tasarım Ankara sına konu binanın onaylı mimari  projesine aykırı olarak Web Sitesi Tasarımıce ön balkonun 2,42 m x 100 m. ebadındaki kısmının kapatılarak dairenin kullanımına dahil edildiğinden bahisle, iptalini talep ettiğimiz idari işlemlerle önce 746.TL. sonra buna ilaveten 2.992.TL. idari para Web Tasarım Ankara sı ile tecziyesine ve imara aykırı tadilatın yıkımına karar verilmiştir. Ancak,  Ankara Web konusu edilen ön balkonun 2,42 m x 100  m2.’lik kısmının kapatılması işlemi, yapılacak keşif neticesinde de açıkça anlaşılacağı üzere 1979 yılında İnetrnet Sitesi Yapma yani Web Sitesi Tasarımıin çocukluk yıllarında bundan 36 yıl önce yapılmıştır. Yani yapım tarihinde henüz 09.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar İnternet Sitesiu olmadığı gibi, 12.10.2004 tarihinde yürürlüğe giren Türk Web Tasarım Ankara  İnternet Sitesiu dahi yoktur. Bu durumda, kabul anlamına gelmemek kaydıyla, gerek suçun işlendiği/meydana geldiği tarihte sübut bulacağı/meydana gelmiş olacağı yönündeki genel hukuk kuralı ile gerek İnternet Sitesi Tasarımının 38.  Ankara Web Tasarım si ile düzenlenmiş bulunan ve “kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan İnternet Sitesiun suç saymadığı bir fiilden dolayı Web Tasarım Ankara landırılamaz” hükmü ile Türk Web Tasarım Ankara  İnternet Sitesiunun 7.  Ankara Web Tasarım sinde düzenlenen ve “işlendiği zaman yürürlükte bulunan İnternet Sitesia göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye Web Tasarım Ankara  verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz” hükmü gereğince ve “Web Tasarım Ankara ların İnternet Sitesiiliği ilkesi” uyarınca; somut olayda, fiilin gerçekleştiği tarihte İmar İnternet Sitesiu gibi yasal bir düzenleme olmayan, suç kapsamında olmayan daha sonraki bir tarihte suç kapsamına alınan fiil hakkında 36 yıl sonra işlem yapılarak suç kapsamında değerlendirilmeye alınması mümkün olmadığından, TCK.’nun  yürürlüğe girdiği 12.10.2004 tarihinden önce ve hatta 09.05.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar İnternet Sitesiundan yıllar öncesinde yapılıp bitirilmiş binalar/tadilatlar  için işbu imar kirliliğine neden olma suçunun oluşmayacağı gerçeği karşısında Web Sitesi Tasarımı hakkında verilen işbu para Web Tasarım Ankara sının iptali gerekmektedir.

 

 

  1. WEB TASARIM ANKARA , WEB TASARIM ANKARA LARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİNE AYKIRIDIR.

 

Web Sitesi Tasarımı,  Ankara Webya konu taşınmazı İnetrnet Sitesi Yapma 23.11.1976 yılında müteveffa olan eşiyle müştereken iktisap etmiştir. Ankara Web Tasarım  Belediye tarafından aykırılığın kimin tarafından ve ne zaman gerçekleştirildiği kesin olarak tespit edilmeden, Web Sitesi Tasarımı hakkında idari para Web Tasarım Ankara sı düzenlenmesi “WEB TASARIM ANKARA LARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ”ne aykırı olup; verilen Web Tasarım Ankara nın iptali gerekmektedir.

 

  1. WEB TASARIM ANKARA , ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞTIR.

 

Yine, Kabahatlerin soruşturma zamanaşımına tabi olduğu, Kabahatler İnternet Sitesiu’nun 20. Ankara Web Tasarım sinde, nispi idari para Web Tasarım Ankara sını gerektiren kabahatlerde soruşturma zamanaşımı süresinin sekiz yıl olduğu ve aynı  Ankara Web Tasarım  hükmünde işbu zamanaşımı süresinin ise kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle başlayacağı belirtilmiştir. İdari Para Web Tasarım Ankara sına konu imalat 1979 yılında yapılmış olduğundan, 8 yıllık soruşturma zamanaşımı süresi de haydi haydi geçmiş olduğundan, söz konusu idari para Web Tasarım Ankara sının zamanaşımı yönünden de iptal edilmesi gerekmektedir. 

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP