Google Seo Optimizasyonu

by / Pazartesi, 02 Ocak 2017 / Published in Genel

 

İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Gönderilmek Üzere

                          KARŞIYAKA NÖBETÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Dosya No      :2014/20773 E. 

 

Birinci Haciz

İhbarnamesine

İtiraz Eden

  1. Şahıs :Ankara Web Tasarım 

    A.Ş.

 

Alacaklı        

Ankara Web Tasarım 

Kesinleşme şerhi,

ücret makbuzu,

gerekçeli karar,

vekaletname

bir dilekçe

cumhuriyet başsavcılığının idari bürosuna verilir. İdari işler evraklarınızı ödenek tahsis etmek üzere adalet bakanlığına gönderir.Evrak tamamsa ödenek tahsis edilir.Para hesabınıza ortalama 3 ay içinde yatar.Usülü budur.

Makbuzu genelde evraklar onaylanıp, bütçede ödenek olması halinde ödeme aşamasına gelince istiyorlar ve daha önce de ifade edildiği gibi makbuz Cumhuriyet Başsavcılığı adına kesiliyor,yapılan işin mahiyeti kısmına mahkemesi ve dosya numarası ile parantez içinde müvekkilin adını yazıyoruz. Hatta buradaki deftardarlık onanmış vekaletname sureti ile baro pulu yapıştırılmasını dahi istiyor. Bence gerek olmamalı çünkü kararda zaten, avukatın ismi de geçiyor, belki ahzu kabza yetkisi olup olmadığını kontrol etmek için gerekli olabilir, ama yine de harçlandırılıp baro pulu yapıştırılmasını istemek bana gereksiz bir bürokrasi gibi geldi.

 

 


BABAESKİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

Babaeski Sulh Ceza Mahkemesi’nin ekteki 2010/237E.,2011/97 K.sayılı kesinleşen ilamı ile sanık müvekkilim lehine 550 TL.’nın hazineden alınarak müvekkilime verilmesine karar verilmiştir.

Bu paranın müvekkilime vermek üzere tarafıma ödenmesi için gerekenin yapılmasını arz ve talep ederim.27.05.2011
 

AV.SALİH KURT

Babaeski Ziraat Bankası 
İBAN NO :TR 300001000098078984105001
EK :Kesinleşmiş Mahkeme Kararı.
Vekaletname.
 

Bu konudaki uygulamanın yasal dayanağı Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi’nin 13/5 maddesi ‘dir.
Ceza davalarında ücret 
MADDE 13
(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. 

Vekili             :

Ankara Web Tasarım

Borçlu                       :

Ankara Web Tasarım

Konu              : Müdürlüğünüzün 24.02.2016 tarihli birinci haciz ihbarnamesine ilişkin

itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

Açıklamalar :

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyası üzerinden gönderilen 24.02.2016 tarihli Birinci Haciz İhbarnamesi Şirketimize tebliğ edilmiştir. Birinci haciz ihbarnamesine ilişkin itirazlarımızı sunuyoruz:

  1. Dosyanız borçlusunun, Şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi Şirketimiz nezdinde doğmuş/doğacak hiçbir hak ve alacağı, malı vs. bulunmamaktadır. Bu nedenle birinci haciz ihbarnamenize itiraz etmekteyiz.
  2. Yukarıda açıkladığımız üzere, Şirketimize tebliğ edilen anılı birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızı sunar, itirazlarımız doğrultusunda işlem yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.16.03.2016

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden 3. Kişi

 

Ankara Web Tasarım 

Holding A.Ş

 

 

TOP