Ankara Web Tasarımcı Firması

by / Perşembe, 12 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

Ankara Web Tasarımcı Firması Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kayıp kaçak bedellerinin iadesine ilişkin emsal kararı çerçevesinde bugüne kadar tahsil ettiğiniz bedelleri dilekçe tarihimden itibaren 7 gün içerisinde tarafıma iade etmenizi talep ediyorum.

Talebimin reddi

ankara web tasarım

web sitesi firması

halinde yasal haklarımı kullanabilmem için son 10 yıl içerisinde faturalar yoluyla tahsil edilen kayıp ve kaçak elektrik bedellerinin hesaplanarak tarafıma yazılı olarak bildirilmesini talep ediyorum.

Ayrıca dilekçe tarihinden itibaren faturalarıma hukuka aykırı olacak şekilde hiçbir isim adı altında kayıp ve kaçak elektrik bedeli yansıtılmamasını, aksi durumda hukuki ve cezai yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

Davalı yanın 13.11.2015 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen; “ıslah dilekçesine beyan ve davaya karşı itirazlarımız” konulu 21.10.2015 tarihli dilekçesinde ‘’faize ilişin işbu dava 03.03.2014 tarihinde açılmış olmakla, bu tarihten geriye doğru en fazla 5 yıllık süre için hesaplama yapılması gerekmektedir. Bilindiği üzere en fazla geriye dönük 5 yıl ile sınırlı olarak ecrimisil talep edilebilmektedir. Gerek ıslah dilekçesinde gerekse esas davada, 5 yıldan fazla süre için hesaplama yapılması mümkün bulunmamaktadır. 5 yıldan fazla ecrimisil talebi zamanaşımına uğramış olup zamanaşımı itirazında bulunuyoruz.’’ demektedir. Davalı yanın işbu zamanaşımı itirazı HMK 141 Madde ile düzenlenen iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. HMK 141. Madde gereğince ‘’Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır.’’ Davalı yanın iddia ve savunmayı genişletmesi niteliğindeki zamanaşımı itirazına muvafakatimiz yoktur. Bu nedenle bu iddiası dinlenemez.

Dosyaya sunmuş olduğumuz ıslah dilekçesi doğrultusunda, ıslah ettiğimiz rakam olan 35.709,21-TL’nin,  (32.395,04-TL’sinden davalılardan Ankara Web Tasarım sorumlu olmak üzere; 3.314,17-TL’sinden davalılardan Ankara Web Tasarım  sorumlu olmak üzere ve 35.709,21-TL’nin tamamından ise davalı Hediye Yağcı sorumlu olmak üzere) dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesine, dair karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 18.11.2015

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP