Ankara Web Tasarım

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

Konusu         : 06.06.2011 tarihli birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızın/beyanlarımızın

  sunulmasıdır.

 

Açıklamalar :

 

Müdürlüğünüzün Ankara Web Tasarım  yukarıda numarası yazılı dosyası üzerinden gönderilen 20 Örnek Birinci Haciz İhbarnamesi,  Şirketimize 11.07.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içerisinde birinci haciz ihbarnamesine ilişkin itirazlarımızı/beyanlarımızı sunuyoruz:

 

  1. Dosyanız borçlusu.’nin Şirketimiz nezdinde doğmuş/doğacak hiçbir hak ve alacağı bulunmamaktadır.

 

  1. Yukarıda açıkladığımız üzere, Şirketimize tebliğ edilen anılı birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızı/beyanlarımızı yasal süresi içinde sunar, itirazlarımız doğrultusunda işlem yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 12.07.2011

TEMLİK KONUSU

MADDE 2.       Ankara Web Tasarım Eden, yukarıda belirtilen Temlik Borçlusu ile arasındaki ticari ilişki çerçevesinde temlik tarihi itibariyle cari hesapta yeralan …………….TL. (………….Türk Lirası) tutarındaki cari hesap bakiye alacağının tamamını Temlik Eden İle Temlik Alan arasındaki cari hesap ilişkisinden doğan borçlarına karşılık olarak gayri kabil-i rücu olarak Temlik Alan’a kayıtsız şartsız devir ve temlik etmiştir.

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP