Ankara Web Tasarım

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

19.10.2015  tarihli tensip tutanağının 4. maddesi gereğince, davaya konu toplantı tutanaklarını hazirun cetvelini, çağrıları, gündemi ve vekaletleri ihtiva eden karar defterinin ibrazıdır.

Apartman karar defteri fotokopisinin ibrazıdır.

19.10.2015 tarihli tensip tutanağının 4. maddesi gereğince ibrazı istenen, davaya konu toplantı tutanakları, hazirun cetveli, çağrıları, gündemi ve vekaletleri ihtiva eden karar defteri aslı İzmir C. Başsavcılığının 2015/97334 soruşturma dosyası içerisindedir. Ancak, elimizde mevcut olan Hilal Apartmanı karar defteri fotokopisi dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

Bilvekale saygılarımızla sunarız.05.01.2016

19.10.2015 tarihli tensip tutanağının 4. maddesi gereğince ibrazı istenen, davaya konu toplantı tutanaklarını Ankara Web Tasarım hazirun cetvelini, çağrıları, gündemi ve vekaletleri ihtiva eden karar defterinin sureti dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

Ücretlerimin ödenmemesi nedeniyle……….…. Tarihli iş sözleşmemi İş Kanunun 24. Maddesi gereğince feshettiğim ihbarı ile Ankara Web Tasarım aylarına ilişkin toplam …………………..TL. ücret alacağım ile hakettiğim kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla Ankara Web Tasarım çalışma ücretlerimin derhal ödenmesi ihtarıdır.

 

 

Açıklamalar                :   

 

Şirketinizde ………….… tarihinden bu yana ……….…… olarak çalışmaktayım. Ankara Web Tasarım aylarına ait ücretlerim olan (Aylık ……….….. TL. olmak üzere) toplam ………….…TL ücret alacağım bugüne kadar ödenmemiştir.

 

Bugüne kadar (bugün dahil) işime devam etmiş olduğum halde, tarafıma sözlü olarak iş akdimin feshedildiği bildirilmiş ise de yazılı bildirim yapılmamıştır. Şirket adresine sürekli olarak alacaklıların gelmesi ve hakaretlere maruz kalmam sebebiyle ve ücretlerimin zamanında ödenmemesi nedeniyle iş akdimi İş Kanunu 24. Md uyarınca haklı nedenle feshediyorum. Ödemediğiniz toplam …………..….……TL ücret alacağımı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ve fazla çalışma alacaklarını derhal ödemenizi aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı ihbaren/ihtaren bildiririm.

 

 

 

 

 

 

Sayın Noter,

Üç nüshadan oluşan bu ihtarnamenin bir nüshasının karşı tarafa tebliği ile, bir nüshasının Ankara Web Tasarım dairenizde muhafazasına ve tebliğ şerhli bir örneğinin tarafıma verilmesini saygıyla dilerim.

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP