Ankara Web Sitesi Tasarımı

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

AVUKAT

 

                                    Ankara Web Tasarım  İdare – Yapı Kontrol Müdürlüğünce tanzim edilen tarihli Yapı Tatil zaptı ile, Web Sitesi Tasarımıin maliki bulunduğu numaralı bağımsız bölümde kayıtlı, kaim taşınmazda, mevcut ruhsatlı binanın 9 numaralı dairesi ön balkonun yaklaşık 2,42 m x 100 m. ebadında kısmını kapatarak dairenin kullanım alanına dahil edilmiş, kullanılıyor durumda iken tespit edildiği, 3194 sayılı İnternet Sitesiun 42.  Ankara Web Tasarım si gereğince, ruhsatlandırılması için yapı sahibi olarak Web Sitesi Tasarımıe 30 günlük süre verildiği, ruhsat alınmadığı takdirde, kullanım alanına dahil edilen kısımların yıktırılması, yıkılmadığı takdirde Ankara Web Tasarım  İdare ekipleri tarafından yıktırılarak yıkım masraflarının Web Sitesi Tasarımı tarafından tahsil edileceği, Web Sitesi Tasarımı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmiştir. Ankara Web Tasarım  İdarece yapı tatil zaptından bahisle, 08.10.2015 tarih ve 1854 sayılı Encümen Kararı ile; bahsi geçen yapının (tadilatın) ruhsatsız olduğu,  Web Sitesi Tasarımıin ve eşinin (yıllar önce vefat etmiştir) hisseleri oranında sayılı İmar İnternet Sitesiun 32. Ankara Web Tasarım sine istinaden 746,00.TL. idari para Web Tasarım Ankara sı ile tecziyesine, ruhsatsız inşaatın verilen sürede yıkılmaması veya ruhsata bağlanmaması durumunda evrakın Encümene intikaline karar verilmiş, bu karar Web Sitesi Tasarımıe 07.03.2016 tarihinde üst yazısız olarak zarfsız, açık bir şekilde zabıtadan tebliğ edilmiştir. Encümen kararında hangi İnternet Sitesi yoluna başvuracağı da belirtilmemiştir. Web Sitesi Tasarımıin bu karara karşı henüz  Ankara Web açma hakkını kullanma süresi ve ödeme süresi dahi dolmadan bu defa Ankara Web Tasarım  İdarenin, 10.12.2015 tarih ve 2246 No’lu Encümen Kararı ile; yapı tatil zaptından itibaren 1 ay içinde yapının ruhsata bağlanmadığından bahisle, Web Sitesi Tasarımı aleyhine 3194 sayılı İnternet Sitesiun 42/3  Ankara Web Tasarım si gereğince, aynı yasanın 32.  Ankara Web Tasarım  yükümlülüğünü yerine getirmediklerinden dolayı 2.992,00.TL. idari para Web Tasarım Ankara sı ile tecziyesine karar verilmiş, bu karar Ankara Web Tasarım  İdarenin 07.01.2016  tarih ve tarihinde Web Sitesi Tasarımıe diğer 746,00 TL miktarındaki para Web Tasarım Ankara sı ile birlikte aynı gün 07.03.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

Ancak, Ankara Web Tasarım  idarenin  Ankara Web konusu idari işlemleri usul ve yasaya aykırı olup iptali gerekmektedir.

 

  1. USULE İLİŞKİN İPTAL NEDENLERİ

 

Öncelikle 08.10.2015 tarih ve 1854 sayılı Encümen Kararı ile; bahsi geçen yapının (tadilatın) ruhsatsız olduğu, Web Sitesi Tasarımıin 3194 sayılı İmar İnternet Sitesiun 32. Ankara Web Tasarım sine istinaden 746,00.TL. idari para Web Tasarım Ankara sı ile tecziyesine, ruhsatsız inşaatın verilen sürede yıkılmaması veya ruhsata bağlanmaması durumunda evrakın Encümene intikaline karar verilmiş, bu karar Web Sitesi Tasarımıe 07.03.2016 tarihinde üst yazısız olarak zabıta eliyle tebliğ edilmiştir. Encümen kararında hangi İnternet Sitesi yoluna başvuracağı da belirtilmemiştir.

a)İdari işlemde İnternet Sitesi yolu gösterilmemiştir bu nedenle idari işlemin iptali gerekir.

b)Her iki idari işlemde aynı gün (07.03.2016 tarihinde) zabıta eliyle tebliğ edilmiştir. Bu durumda, aykırılığın giderilmediğinden bahisle 3194 s. İmar İnternet Sitesiun 42/3.  Ankara Web Tasarım sine dayalı olarak tekrar idari para Web Tasarım Ankara sı uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

                                   c)İdari işlemler Web Sitesi Tasarımıe Tebligat İnternet Sitesiuna uygun şekilde tebliğ edilmemiştir. Usulsüz tebligat nedeniyle idari işlemin iptali gerekir.

 

B.ESASA İLİŞKİN İPTAL NEDENLERİ       

 

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP