Ankara Ucuz Web Sitesi

by / Perşembe, 12 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım
  1. Sayın Mahkemenizce, 07.08.2015 tarihli tensip tutanağının 15 nolu ara kararında, dava dilekçemizde hiçbir belge bulunmadığı gerekçesi ile “ihtiyati tedbir talebimizin reddine” karar verilmiştir. Ancak, dava dilekçemiz ekinde protokol ve protokolün 2.maddesinde satış bedelinin Müvekkil tarafından ödenmiş olduğunu gösteren çek fotokopileri mevcuttur. Davanın UYAP üzerinden açılmış ve eklerinin de Ucuz Web Sitesi UYAP üzerinden gönderilmiş olması nedeniyle, eklerinin sisteme kaydolmadığı ve mahkemenizin dikkatinden kaçtığı düşüncesindeyiz. Davalının, dava konusu taşınmazı elden çıkarması ihtimali çok yüksektir. Bu durumda, Müvekkil telafisi imkansız zararlara uğrayacaktır. Bu nedenle, Sayın Mahkemenizce verilen işbu ara karardan rucü edilerek, davalı adına kayıtlı dava konusu taşınmaz üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

  1. Ayrıca, aşağıda dökümünü yaptığımız çekler Müvekkil tarafından  Ucuz Web Sitesi dava konusu taşınmaz bedelinin ödenmesi için protokol karşılığı verilmiş olup 19.08.2015 tarihli dilekçemiz ekinde fotokopileri sunulmuştur. Söz konusu çek bedellerinin kim tarafından tahsil edildiğinin ve çeklerin ciro silsilesini gösterir son halinin bir örneğinin ilgili Banka olan İş Bankası Işıkkent/İzmir Şubesinden celp edilmesini (elden takip yetkisi verilmesi halinde müzekkere Ankara Ucuz Web Sitesi  tarafımızca elden takip edilebilecektir) bilvekale arz ve talep etmekteyiz. 15.09.2015

 

Çekler:

Finansbank Girne Bulv. Şubesi 05.02.2015 tarihli Ucuz Web Sitesi  50.000,00-TL bedelli

Finansbank Girne Bulv. Şubesi 03.03.2015 tarihli 50.000,00-TL bedelli

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP